ALMEDALEN2015: Den arabiska vårens första fem minuter

– En vän till mig sade en gång att om du tror att du att du förstår Libanon är du förmodligen dåligt informerad, och jag skulle vilja säga att detsamma gäller Mellanöstern. Så inleder journalisten Bitte Hammargren tisdagens morgonseminarium titulerat ”Mellanöstern bortom rubrikerna – om en av våra mest konfliktfyllda regioner ”, arrangerat av Svenska kyrkans internationella arbete. Om den tappra lilla publiken inte hade den insikten innan starten kryper den sig förmodligen på under samtalets gång.

reportage | 2015-07-06
Av: Andrea Pettersson
Erik Lysén, internationell chef, Svenska kyrkan, Jan Henningsson, ämnesråd UD:s Mellanösternenhet, Afrah Nasser, journalist och bloggare, Bitte Hammargren, journalist.

Erik Lysén, internationell chef, Svenska kyrkan, Jan Henningsson, ämnesråd UD:s Mellanösternenhet, Afrah Nasser, journalist och bloggare, Bitte Hammargren, journalist. Foto: Annie Beckman

Det som vi i vardagstal slarvigt refererar till som Mellanöstern består i själva verket av 22 länder med vitt skilda drag och historier. Att under ett samtal på dryga en och en halv timme upptäcka regionen bakom rubrikerna torde vara en fysisk omöjlighet. Den jemenitiska bloggaren Afrah Nasser har dock förståelse för behovet av att klumpa ihop och klassificera:

– Jag tror det är ett mänskligt drag att göra så, klumpa ihop länder, och det är därför vi skapar den här typen av plattformar när vi kan bryta ner större koncept och djupa förståelsen för de här länderna. Dessutom delar många länder gemensamma drag som språk och historia.

Bitte Hammargren tar upp en annan sammanförande faktor som dessutom är roten till många av de problem som existerar i regionen idag:

– Många av gränserna i dagens Mellanöstern är dragna av kolonialstater efter första världskrigets slut och länderna har sedan dess styrts av auktoritära regimer.

Diskussionen rör sig snabbt mellan situationen i Libyen, vårens händelser i Jemen till kriget i Syrien via Egypten, Irak och Saudiarabien, allt inramat av den sedan fyra år tillbaka så avgörande arabiska våren.

Panelen består av Afrah Nasser, bloggare från Jemen, journalisten Bitte Hammargren och ämnesrådet på UD:s Mellanösternenhet; Jan Henningsson och modereras av Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan. Samtalet nuddar många av de bakomliggande orsakerna till det kaos som idag råder i många av Mellanösterns stater med ett för i svenska sammanhang stort fokus på Gulfstaternas roll.

Afrah Nasser, bloggare och journalist

Afrah Nasser, bloggare och journalist Foto: Annie Beckman

Den underliggande frågan är; finns det något hopp eller har den arabiska våren fått en backlash, är vi inne i en arabisk vinter? Frågan ställs av Erik Lysén som snabbt blir motsagd av Afrah Nasser:

– Vi är fortfarande inne i de första fem minuterna av revolutionen. Man måste komma ihåg att det som kan göra folk förvirrade över Mellanöstern är att alla de händelser som har ägt rum de sista åren har tagit decennier på andra platser.

Två återkommande ämnen är Saudiarabiens roll i Mellanöstern, under de arabiska upproren och den senaste interventionen i Jemen, och de geopolitiska incitament som styr västvärldens agerande i regionen. Bitte Hammargren menar till exempel att Sveriges deltagande i den Nato-ledda interventionen i Libyen till största delen handlade om att Sverige ville visa att dess JAS-plan var kompatibla med Nato-system.

Det som våren 2011 inleddes som ett uppdrag från FN:s säkerhetsråd att skydda civila i Libyen förvandlades snart till att Natos flygoperation, med bidrag också från arabstater, blev en del av de libyska rebellernas militära offensiv mot Khadaffis regim där också flera västländer och arabländer hade specialstyrkor på marken.

Bitte Hammargren, journalist

Bitte Hammargren, journalist Foto: Annie Beckman

Även i fråga om det inflytelserika Saudiarabien har Sverige egenintressen i form av vapenexport konstaterar Bitte Hammargren efter samtalet.

– Ramavtalet med vapensamarbetet har ju upphört och det är ju en väldigt tydlig signal från den svenska regeringen, säger hon till Amnesty Press. Samtidigt så finns ju fortsatt vapenexport dit och det är ju problematiskt eftersom Saudiarabien är ett krigförande land.

– Det var bra att utrikesministern tog upp fallet med Raif Badawi och inte blundade för det, fortsätter Bitte Hammargren. Man kan inte blunda för att Saudiarabien tillämpar samma form av straff som IS gör, i form av halshuggningar och summariska rättegångar.

Att Sverige å ena sidan har ett internationellt rykte som försvarare av mänskliga rättigheter men samtidigt exporterar vapen till diktaturer är något som Afrah Nasser också reagerat på.

– Sverige är en av de största vapenexportörerna i världen och liksom andra länder ser de främst till sina egna intressen. Sverige har en historia av att stötta medborgarrättsrörelser världen över och för mig har Sverige så mycket tyngd i frågor som rör mänskliga rättigheter. Det är tråkigt att veta vad de riktiga prioriteringarna är, det är en närmast schizofren situation, säger hon till Amnesty Press.

Saleh Yahya Sha´lan visar upp förstörelsen efter att hans hem i Jemen drabbades av en saudiarabisk flygattack den 6 april. Fem medlemmar i hans familj dödades.

Saleh Yahya Sha´lan visar upp förstörelsen efter att hans hem i Jemen drabbades av en saudiarabisk flygattack den 6 april. Fem medlemmar i hans familj dödades. Foto: Donatella Rovera/Amnesty International

Men Sverige är en liten bricka i spelet. Syrien brinner, Jemen likaså, hotet från IS kvarstår och i ljuset av händelserna efter den arabiska våren kan situationen verka både komplex och hopplös. Panellisterna ser dock händelserna i ett större perspektiv och Bitte Hammargrens avslutande kommentar förmedlar den allmänna känslan:

– Detta är slutet av början, inte början av slutet.

Det är inte över ännu.

Andrea Pettersson
[email protected]

Egyptiska ungdomsaktivister i en protestaktion utanför en domstolslokal i maj 2013. Efter att militären tog makten sommaren 2013 har tusentals personer fängslats av politiska skäl.

Egyptiska ungdomsaktivister i en protestaktion utanför en domstolslokal i maj 2013. Efter att militären tog makten sommaren 2013 har tusentals personer fängslats av politiska skäl. Foto: Egypt Team/AI

Läs också

Afrah Nassers blogg

På flykt undan kriget i Jemen (reportage i Amnesty Press från Djibouti 27 juni 2015)

Hon skildrar dramatiken i Jemen (Bitte Hammargren intervjuar Tanja Holm i Amnesty Press nr 2/2015).

Läs mer från Amnesty

​Egypten: Massgripanden av unga aktivister (Amnesty International 30 juni 2015)

Yemen: Scores of civilians killed and injured by anti-aircraft fire and airstrikes on weapons depots (28 maj )

No safe alley: Tales from the war-weary in Yemen’s Taiz (26 maj)

Saudi Arabia’s Cruel Stranglehold (21 maj)

Yemen: Opposition targeted, detained arbitrarily and kidnapped by Huthis and Saleh-loyalists (18 maj)

Amnesty Press i Almedalen
ALMEDALEN2015:”Abortmotståndarna och homofoberna har blivit smartare”

ALMEDALEN2015: Ny svensk strategi för Syrien – grannländernas börda ökar (6 juli)

ALMEDALEN2015: Hårda angrepp från Nordea mot Amnesty – ”ni har fel om Nigerdeltat” (6 juli)

ALMEDALEN2015: Romers rättigheter väger lätt i EU (5 juli)

ALMEDALEN2015: Naturresurserna – en förbannelse för Västsahara? (3 juli)

ALMEDALEN2015: ”Sverige måste gå före” när det gäller lagliga vägar in i Europa (2 juli)

ALMEDALEN2015: ”Tragedin har blivit en juridisk rutin” (2 juli)

ALMEDALEN2015: Vild debatt om den svenska abortlagen (1 juli)

ALMEDALEN2015: Hopp om förändrad abortlag i Irland (1 juli)

ALMEDALEN2015: Vapenexportutredningen – handel som vanligt eller demokratikriterium som gör skillnad? (30 juni)

reportage | 2015-07-06
Av: Andrea Pettersson