Aung San Suu Kyi: Rättigheter och ansvar viktigt för Burmas journalister

För fjärde gången någonsin firades Pressfrihetens Dag i Rangoon, Burma den 3 maj. Denna gång stod FN-organet Unesco som arrangör. Talare – inklusive informationsminister Ye Htut och oppositionsledaren Aung San Suu Kyi – var överens om att journalisters yttrandefrihet har ökat i Burma under senare år. Men meningarna gick isär kring vem som är ansvarig för att ytterligare stärka pressfriheten i landet

reportage | 2015-05-05
Av: En korrespondent i Rangoon
Informationsminister Ye Htut varnade åhörarna för ”opportunister” som infiltrerar journalistkåren i Burma.

Informationsminister Ye Htut varnade åhörarna för ”opportunister” som infiltrerar journalistkåren i Burma. Foto: En fotograf i Rangoon

Burmas informationsminister Ye Htut förklarade vid Pressfrihetens dag att internationella pressfrihetsindex inte spelar någon roll för regimen:

– Internationella organisationer som kritiserar Burma tittar bara på frihetsaspekten men inte på sanningshalten i nyhetshistorier. Vi bryr oss inte om sådan kritik; vi bryr oss bara om vad Unesco säger.  

Han betonade att fler juridiska fall handlar om medieaktörer som drar varandra inför rätta, än att regimen stämmer enskilda journalister. Ye Htut förklarade att de fall som ändå rönt uppmärksamhet – som Unity-fallet, där fyra journalister och en chefredaktör just nu avtjänar sjuåriga fängelsestraff – har sin grund i ett svagt samarbete mellan journalistkåren och regeringen.

Si Thu Soe, en av de fem journalisterna från tidningen Unity, som i juli 2014 dömdes till ett långt fängelsestraff vid en rättegång i regionen Magway. Foto: Privat/AI

Si Thu Soe, en av de fem journalisterna från tidningen Unity, som i juli 2014 dömdes till ett långt fängelsestraff vid en rättegång i regionen Magway. Foto: Privat/AI Foto: Privat/AI

Aung San Suu Kyi, ledare för oppositionspartiet NLD, höll med om att statliga medier och oberoende medier ofta porträtterar verkligheten olika. Men hon ansåg inte att det främsta ansvaret ligger på journalister och kravet på att de ska samarbeta bättre med regimen: – Reformprocessen har stannat av och det vet informationsministern mycket väl, sade hon med en blick åt Ye Htut.

– Det finns två former av censur i Burma idag: regeringens censur och journalisters självcensur. Av dessa är självcensuren värre, eftersom den inskränker människors värdighet.

Talare och arrangörer på en gruppbild.

Talare och arrangörer på en gruppbild. Foto: En fotograf i Rangoon

Samtidigt som Aung San Suu Kyi berörde journalisters rädsla for att uttrycka sig fritt, så gav hon dem också några ”läxor”:

– En del journalister är väldigt pliktskyldiga och riskerar till och med sina liv för sitt jobb, sade hon – kanske med hänsyftning till journalisten Ko Par Gyi, som sköts till döds i militärt förvar förra aret.

– Men andra journalister gör ingen research, utan ställer bara väldigt ytliga frågor. Research är väldigt viktigt, särskilt för unga journalister: det är som att göra sin hemläxa, slog Aung San Suu Kyi fast.

En ung journaliststudent från National Management College i Rangoon gav i sin tur sin bild av pressfriheten i Burma:

– Äldre personer måste respektera ungas idéer och inte avskräcka unga från att uttrycka sig. Äldre måste kunna anförtro uppgifter och ansvar till unga.

Aung San Suu Kyi betonade journalisters ansvar att skilja på sanning och rykten.

Aung San Suu Kyi betonade journalisters ansvar att skilja på sanning och rykten. Foto: En fotograf i Rangoon

Efter ”ett halvt sekels mörkläggning”, som en representant från Myanmar Interim Press Council uttryckte det, står hoppet nu möjligen till den yngre generationen journalister. Kanske är det de som kommer att få Burma att klättra i pressfrihetsindex i framtiden.

En korrespondent i Rangoon

Fotnot: Av säkerhetsskäl väljer Amnesty Press att inte publicera namn på skribent och fotograf.

Läs mer
Amnesty International om Unity-fallet (Journalists silenced in Myanmar – free the Unity Five 29 april 2015)

Myanmar: Ensure independent and impartial investigation into death of journalist (30 oktober 2014)

Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex för 2015

Svenska Burmakommitténs hemsida

Läs mer om Burma från Amnesty Press
BURMA: Demokratiprocess med förhinder (22 februari 2015)

BURMA: ”Rohingyas utsätts för ett långsamt folkmord” (22 februari)

Ödesår för Burma (ledare i nummer 4/2014)

ALMEDALEN: Är Burma verkligen på väg mot fred och demokrati? (1 juli 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Stående ovationer för en av Burmas frigivna fångar (Amnesty Press 13 maj)

Aung Sung Suu Kyi - från fängslad frihetssymbol till kampanjpolitiker (18 april)

Tomás Ojea Quintana: ”Militärens tid är förbi i Burma” (Amnesty Press 4 april) Burmas väg mot demokrati ( reportage i Amnesty Press nr 1/2014)

MR-DAGARNA: ”Rohingyafolket hotas av utplåning” (Amnesty Press 16 november 2013)

Arakan – Burmas nya krishärd (reportage i Amnesty Press nr 5/2012)

De bortglömda flyktingarna från Burma (9 juni 2010)

Manifestation för Burmas folk (Amnesty Press 28 september 2007)

reportage | 2015-05-05
Av: En korrespondent i Rangoon