Väntat resultat i kritiserat val

reportage | 2005-03-07

**Söndagen den 27 februari hölls parlamentsval i Tadzjikistan och Kirgizistan. Valen rapporteras ha gått lugnt till, trots oroligheter och trots att flera oppositionella webbsidor och radiostationer stängdes inför valkampanjen.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, Osse, kritiserar valen i Tadzjikistan och i Kirgizistan för att inte följa internationella normer. Myndigheterna i länderna rapporteras ha styrt och censurerat media och i Tadzjikistan stängdes flera självständiga tv-stationer, oppositionella webbsidor och radiostationer före valet. Brist på tillgänglig information hindrade allmänheten från att lära sig mer om valkandidaterna och påverkade således de röstberättigades beslut.

I Kirgizistan väckte valkampanjen ilska hos oppositionen. Arga bergsbönder och oppositionsgrupper demonstrerade mot statskontrollen över massmedier och hinder för kandidater att ställa upp i parlamentsvalet. Valdeltagandet i landet blev rekordlågt, endast 60 procent. Det slutgiltiga valresultatet kommer att avgöras genom en ny valomgång där de sista platserna i parlamentet kommer att tillsättas.

Trots oroligheter kunde Osse notera att parlamentsvalet i Tadzjikistan gick lugnt till och att de röstberättigade kunde besöka vallokalerna under säkra förhållanden. Runt 80 procent av rösterna gick till det Folkdemokratiska partiet, vilket innebär att de besitter nästan alla de 63 platserna i parlamentet. Det Islamistiska partiet fick tio procent av rösterna, liksom kommunistpartiet.

Att Tadzjikistans parlamentsval skulle innebära någon större förändring av landets styre trodde inte heller Lena Jonson, forskare vid Utrikespolitiska institutet vid en presslunch anordnad av Sida med anledning av valen i Centralasien. Lena Jonson arbetade under 2002 vid Osse:s mission i Dushanbe, Tadzjikistan och antog att Folkdemokratiska partiet skulle få en fortsatt stor del av rösterna och att en del av rösterna skulle gå till kommunistiska partier.

Lena Jonson, forskare vid
Utrikespolitiska institutet

  • Man ska akta sig för att titta i kristallkulan men jag har svårt att se några stora förändringar i och med parlamentsvalet, sa Lena Jonson under diskussionerna.
    En anledning till detta är att de mindre partierna har svårt att nå ut till allmänheten.
  • Television och media är skyldig att ge tid och plats åt alla partier men om mer penningstarka krafter vill köpa upp reklamtid hamnar de mindre partierna i skugga, menade Hans Olsson, Sveriges ambassadör till Tadzjikistan och Kirgizistan under presslunchen.

Hans Olsson som nyligen hade återvänt från regionen berättade om de dagliga strömavbrott som gör det svårt för människor att ta del av valdebatten på tv.

En av Lena Jonsons slutsatser var att det är långt kvar till en folklig revolution i Tadzjikistan. Hon förväntade sig inte heller någon större förändring i maktstrukturen i och med valet.
- Valen är ändå oerhört viktiga, menade Lena Jonson. De innebär ett medvetandegörande om medborgarnas rättigheter.
- Vi skapar något inför framtiden, tillade Jonson, förändringsprocessen får inte glömmas bort.

Inför valet i Kirgizistan förekom spekulationer om massprotester liksom dem inför presidentvalet Ukraina, men det visade sig senare vara endast spekulationer. Trots att FN:s nyhetsbyrå Irin rapporterat att en av Kirgizistans ledande människorättsaktivister varnade för våldsamheter i samband med valet var panelen i Stockholm inte orolig.
- Det är ett parlamentsval, inte en duell mellan två personer, sa Hans Olsson. Och nej, det finns ingen ”Ukrainasmitta” nu, vi får se hur det blir inför presidentvalet i Kirgizistan i oktober.

Hans Olsson, Sveriges
ambassadör till Tadzjikistan
och Kirgizistan.

Tadzjikistan och Kirgizistan är två av de fattigaste länderna som uppstod efter Sovjetunionens fall. Både länderna är hårt drabbade av arbetslöshet och Tadzjikistan har dessutom plågats av inbördeskrig. Många människor lever i fattigdom. Under de senaste åren har Sveriges bistånd ökat till denna region, ett bistånd som planeras fortsätta även under de närmaste åren. Den statliga biståndsorganisationen Sida planerar att under 2005 ge Tadzjikistan bistånd motsvarande 70 miljoner svenska kronor.

  • Det här området förtjänar också uppmärksamhet, sa Anders Hedlund, enhetschef på Europaavdelningen vid Sida. Det finns en stor utvecklingspotential i dessa länder.

  • Och det finns ett nyvaknat internationellt intresse för investeringar i Tadzjikistan, sa Lena Jonson.

Experterna i panelen uttryckte viss oro för ländernas gränsövervakning och den organiserade och storskaliga droghandeln i regionen. Stora mängder narkotika från bland annat Afghanistan smugglas via regionen och vidare till Europa. Den illegala handeln med droger står för stora ekonomiska intäkter i Tadzjikistan.

  • Narkotikahandeln har förgreningar till personer på väldigt hög nivå, menar Lena Jonson. Annars skulle verksamheten inte kunna fortgå.

Anders Hedlund, enhetschef på
Europaavdelningen vid Sida

I regionen sker också illegal export av bomull. Slavarbete är ett annat stort problem vars omfattningen är svår att uppskatta. Vad man dock vet är att en stor del av Tadzjikistans BNP faktiskt kommer från tadzjikers arbete utomlands. Problemen sopas under mattan av myndigheterna, orsken sägs vara att uppmärksamhet riskerar att ge de tadzjikiska kvinnorna dåligt rykte eftersom sexhandel är en del av detta slavarbete.

Trots de forna sovjetrepublikernas problem med illegal handel, arbetslöshet och fattigdom gav panelen i Stockholm ett hoppfullt intryck och poängterade Tadzjikistans, Kirgizistans och hela regionens utvecklingspotential.

Sida har arbetat i Tadzjikistan sedan 1997 och upprättade under förra året ett sektionskontor för utvecklingssamarbete i landet.
- Om femton år kommer vi fortfarande att vara kvar i området och bara det finns pengar vill vi upprätta fler kontor, sa en förhoppningsfull Anders Hedlund.

Text och bild: Lina Landell
praktikant Amnesty Press och media

reportage | 2005-03-07