ÅRSMÖTET I MALMÖ: Sofia Halth omvald till ordförande

På lördagen valdes nya styrelser för den svenska Amnestysektionen och Amnestyfonden. Valen blev odramatiska och och följde valberedningens förslag då inga ytterligare nomineringar hade lämnats in. Sektionens ordförande Sofia Halth fick förnyat förtroende. Amnesty Press träffade också årsmötesdeltagare som var nöjda men som också hade en del kritiska synpunkter på årsmötets uppläggning.

reportage | 2014-05-11
Av: Ulf B Andersson/Andrea Pettersson
Maria Eklund, Karin Linkhorst, Tora Törnquist, Amanda Jackson, Andreas Boström (personalrepresentant), Lars Gäfvert, Maria Granefeldt och Sofia Halth.

Maria Eklund, Karin Linkhorst, Tora Törnquist, Amanda Jackson, Andreas Boström (personalrepresentant), Lars Gäfvert, Maria Granefeldt och Sofia Halth. Foto: Annie Beckman

Bengt Held från Malmö ställde en kritisk fråga till valberedningen:
– Jag har suttit och räknat på kandidaterna ni har presenterat till ordinarie styrelseplatser. Det är 79 procent kvinnor. Hur kommer det sig?

Christine Pamp från valberedningen svarade:
– Vi är verksamma i verkligheten i organisationen.
Andelen kvinnor bland Amnestys cirka 100 000 medlemmar är 59 procent. Av årsmötets 228 röstberättigade medlemmar är 67 procent kvinnor.
– Vi får medge att vi inte har lyckats på flera sätt när det gäller mångfalden, fortsatte Christine Pamp.Även om vi har gjort vårt bästa.

På söndagseftermiddagen halas Amnestyflaggorna utanför Triangeln i Malmö och de 228 röstberättigade deltagarna och knappt 50 övriga deltagarna försvinner iväg till platser runt om i Sverige och världen för det fortsatta arbetet för mänskliga rättigheter. Avgående styrelseledamöter och funktionärer avtackas och det konstateras att ingen plats och inget datum är fastställt för årsmötet år 2015.
– Men enligt stadgarna ska det hållas före 15 maj och jag hoppas att vi ses igen nästa år, säger Sofia Halth när hon avslutar årsmötet. Jag hoppas att vi då är ännu mer mångfaldiga så att ännu fler röster kan höras.

Sofia Halth uttrycker en privat förhoppning att den uppskattade Amnestykören kommer att återkomma nästa år för att bidra med sång och musik under årsmötet.
– Sedan hoppas jag att ni kan behålla den här häftiga känslan av att över 200 personer finns i samma rum och att alla vill stoppa orättvisorna, säger Sofia Halth.
Ulf B Andersson

Vad tyckte du om årsmötet i Malmö?

Foto: Annie Beckman

Joseph Kafuka, 60 år, grupp 45 Ängelholm. Första årsmötet.

– Jag tycker att helgen har varit väldigt intressant men önskar man tog upp frågor som rör Afrika, hellre än till exempel sexarbetarpolicyn och Julian Assange. Jag tror på Amnesty och det är tack vare Amnesty jag kan leva i exil i Sverige.

Foto: Annie Beckman

Cecilia Wewel, 17 år. Ungdomsrådet, U37 Globala Gymnasiet, K-gruppen. Första årsmötet.

– Jättehäftigt! Men ganska långa pass, jag har svårt att ta in allting, samtidigt som det är jätteintressant. Men att få vara med och påverka på det här sättet är häftigt.

Foto: Annie Beckman

Åsa Fahlbeck, 75 år, distriktsombud i Östergötland. Tror det är 15:e årsmötet.

– Ett väldigt fint arrangemang. Jag önskar att man återgår till beredningsgrupper istället för påverkanstorg för att få mindre debatt i plenum. Det är roligt att folk är debattglada men det har tagit lite för lång tid.

Foto: Annie Beckman

Waseem Abbo, 18 år. Kampanjgruppen Malmö, Grupp U5 Lund, Lunds styrelse, Europeiska Ungdomskommittén. Första årsmötet.

– Fantastiskt, och så mycket som jag inte visste hur det gick till innan det hände, till exempel hur man röstar, hur man skriver en motion. Jag älskar demokratin och hur välorganiserat det är, man förlorar ingen tid.

Foto: Annie Beckman

Bo Lindblom, 84 år, Burmasamordnare och distriktsombud i Halland, Laholm. 46:e årsmötet

– Det finns väldigt duktiga människor här, folk är mycket kunniga och kompetenta. Men jag hoppas det är sista gången med påverkanstorg. Det fungerar inte med över 200 personer, det blev kaotiskt.

Enkätfrågor:

Andrea Pettersson

==

Årsmötet valde nya styrelser.

Årsmötet valde nya styrelser. Foto: Annie Beckman

Efter valen på årsmötet i Malmö ser styrelserna ut så här

Sektionens styrelse

Ordförande 2014-2016: Sofia Halth (omval)
Kassör 2013-2015: Maria Eklund
Ordinarie ledamöter 2013-2015: Elisabet Stålhane, Karin Linkhorst
Ordinarie ledamöter 2014-2016: Lars Gäfvert (nyval), Amanda Jackson (nyval), Tora Törnqvist (omval)
Ordinarie ledamot 2014-2015: Maria Granefeldt (nyval)
Suppleanter 2014-2015: Anders Hällbom (nyval), Erik Thornberg (nyval)

Amnestyfondens styrelse:

Ordinarie ledamöter 2013-2015: Lisa Dahl, Bodil Hansson, Martin Johanson, Nadia Yousri.
Ordinarie ledamöter 2014-2016: Ernesto Katzenstein (omval), Anneli von Wachenfeldt (omval), Anna Åkerlund (omval).
Suppleanter 2014-2015: Gunnar Andersson (nyval), Felicitas Falck (nyval), Hans-Åke Henriksson (nyval).

Granskningskommittén

Ordinarie ledamöter 2014-2015: Anna Dahlbäck (omval), Bengt G Nilson (omval), Hanna Roberts (nyval).
Suppleant 2014-2015: Lisa Rönnlund (nyval)

Valberedning

Michael Falk, Hans Fredriksson, Matilda Johansson, Christine Pamp, Lisbeth Kohls.
Suppleant: Lisa Thistad.

Amnesty Press på årsmötet

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Stående ovationer för en av Burmas frigivna fångar (13 maj 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Livlig debatt när Amnesty fattade beslut i sexarbetarfrågan (12 maj)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Ett steg bakåt för att kunna ta två steg framåt (12 maj 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Lidande kvinnor skuldbeläggs i El Salvador (12 maj 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Sofia Halth omvald till ordförande (11 maj 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Den heta frågan om sexarbete och Amnesty (11 maj 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Högt i tak på påverkanstorget (10 maj 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Heta debatter och manifestation för rätten till asyl (10 maj 2014 )

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Svenska Amnestysektionen firar 50 år (9 maj 2014)

reportage | 2014-05-11
Av: Ulf B Andersson/Andrea Pettersson