ÅRSMÖTET I MALMÖ: Svenska Amnestysektionen firar 50 år

Strålkastarljuset vid Amnestys årsmöte riktas i år mot den omdebatterade sexarbetarpolicyn och diskussionen kring de strategiska målen för Amnestys arbete år 2016-2019. Amnestys svenska sektion kan också välkomna en ny generalsekreterare och fira femtioårsjubileum.

reportage | 2014-05-09
Av: Daniel Gyllenpistol
Amnesty har hissat sina flaggor vid Triangeln i Malmö där årsmöte hålls 9-11 maj.

Amnesty har hissat sina flaggor vid Triangeln i Malmö där årsmöte hålls 9-11 maj. Foto: Annie Beckman

Samma helg som syrenbuskarna slår ut i ett vårvarmt Malmö håller Amnesty Internationals svenska sektion årsmöte i staden. Christine Pamp, skånebördig medlem i valberedningen, intar scenen i stora salen på Hotell Scandics tredje våning vid Triangeln. Hon hälsar mötets över 250 deltagare välkomna till den största staden i syd och passar samtidigt på att uppmärksamma att sektionen i år firar sin femtionde födelsedag.
– Mycket har hänt sedan starten 1964. Organisationen har vuxit betydligt och mycket har förändrats i världen. Men aktivismen är den samma idag som då, säger Christine Pamp.

Hon fortsätter sitt inledningstal med att hylla den ideella aktivismen. Utifrån egna amnestyminnen framhäver hon aktivismens betydelse för såväl organisationen som världen som sådan för att sedan lämna över till Amnestykören, en trio i gulsvarta ljusbeprydda tröjor.
Under kronor av kristall och till tonerna av ett ensamt piano sjunger de om hur tusen röster kan lysa klarare än den starkast lysande av stjärnor i ”Tusen stjärnor”.

Efter sista strofen intar Sofia Halth, nuvarande styrelseordförande, podiet.
– Nu i helgen ska vi hylla alla visionärer, säger hon. Vi ska lyfta fram de människor som demonstrerar och fängslas. De som utsätts för våld och hot.
Förutsättningarna för kampen mot en rättvis värld ser olika ut på olika platser i världen, förklarar hon vidare. Vissa kan demonstrera i fred, andra riskerar sina liv.
– Därför vill jag speciellt välkomna mötets långväga gäster, bland annat tre demokratiaktivister från Burma.
Så förklarar Sofia Halth 2014 årsmöte öppnat.

Mänskliga rättigheter i centrum i Malmö

Mänskliga rättigheter i centrum i Malmö Foto: Annie Beckman

Efter sedvanlig genomgång av dagordning och övrig formalia återtar Sofia Halth podiet. Denna gång i sällskap av Maria Eklund, styrelsens ekonomiansvarige. Tillsammans sammanfattar de den svenska sektionens arbete under det gångna året.
– Jag vill inleda med att säga att det har varit en tuff vår, säger Sofia Halth. Dels har sektionen förlorat en nära vän i Danne Grundin (mångårig medarbetare på sekretariatet och administrativ chef), som nyligen avled till följd av en kort tids sjukdom. Vi har även dragits med en väldigt negativ mediebevakning som en konsekvens av det internationella sekretariatets förslag till sexarbetarpolicyn.
Sexarbetarpolicyn och den svenska sektionens remissvar kommer att diskuteras vidare på årsmötet för att förankras bland medlemmarna. Maria Eklund riktade ljuset mot det positiva som hänt i sektionen den senaste tiden. Förutom att styrelsen haft det stora nöjet att tillsätta en ny generalsekreterare kan vi även blicka bakåt på ett år av tillväxt, förklarar hon:
– Såväl medlemsantal som intäkter har ökat. Vi är i dag över 100 000 medlemmar och årsintäkterna överskriver 100 miljoner kronor, säger Maria Eklund.
Den goda ekonomin gör det möjligt att utveckla organisationens arbete för mänskliga rättigheter, påpekar hon. Samtidigt har den svenska sektionen även möjligheten att ge större bidrag till de sektioner som inte har lika god ekonomi.

Den nya generalsekreteraren Anna Lindenfors kunde under rungande applåder inta scenen och berättar leendes om hur glad hon är att ha tilldelats denna ära.
– Amnesty ligger mig nära hjärtat. Jag gick med redan som ungdom och Amnesty har varit med att forma min syn på mänskliga rättigheter.
Anna Lindenfors förklarar därefter att hon inte tillträder posten med ambition att genomföra en stor förändringsagenda. Istället vill hon bygga vidare på det redan existerande arbetet för mänskliga rättigheter.

Hon väljer också att lyfta fram de enskilda gruppernas enorma betydelse för organisationen. Grupper och medlemmar i alla landskap som arbetar med att manifestera, demonstrera och samla in pengar åt Amnesty.
– Jag tänker bland annat på de som samlat in de 100 000 namnunderskrifter i protest mot diskrimineringen mot romer. Men även den lyckade aktionen i Stockholm, kring kravet att avveckla fånglägret på Guantánamo. Amnestys arbete bidrog till att statsminister Fredrik Reinfeldt lyfte frågan under Barack Obamas besök i Sverige i september.

Sammanfattningsvis var 2013 var ett lyckat år för Amnestys lobbyarbete, säger den nya generalsekreteraren.
Årets årsmöte i Malmö är Anna Lindenfors första och hon ser med nöje fram emot en såväl spännande som intressant helg.
– Det ska framför allt bli jättekul. Jag ska mingla så mycket jag kan och se till att träffa så många medlemmar som möjligt.

Anna Lindenfors avrundar med att utlysa en tyst minut för Danne Grundin och samtliga i salen reser sig i tystnad, under tiden som ett stilla regn börjat falla över de sydvästra delarna av Skåne.

Daniel Gyllenpistol

Stor anslutning på årsmötet i Malmö

Sofia Bergström, årsmötessamordnare, och Viktor Rasch, styrelsesekreterare, har samordnat årsmötet i Malmö.

Sofia Bergström, årsmötessamordnare, och Viktor Rasch, styrelsesekreterare, har samordnat årsmötet i Malmö. Foto: Annie Beckman

Viktor Rasch, 28 år, är styrelsesekreterare och en av dem som ansvarar för samordningen kring årsmötet.

Vad har du för förväntningar på årets möte i Malmö?
– Det kommer bli ett årsmöte där vi har möjlighet att påverka. Bland annat kring sexarbetarpolicyn och de strategiska målen för 2016-2019. I år har vi även möjlighet att göra vår röst hörd internationellt och vara med att påverka Amnestys prioriteringar globalt.

Vad ser du specifikt fram emot?
– Jag ser fram emot festen i morgon kväll. Sektionens femtioårsfirande kommer vara en röd tråd genom hela mötet. Vi har även en tidskapsel, där alla mötesdeltagare kan lämna en hälsning in i framtiden. Tidskapseln kommer inte öppnas förrän om ytterligare femtio år, när den svenska sektionen fyller 100 år.

Det är ett högt mötesdeltagande i år. Vad tror du det beror på?
– I år vi 226 röstberättigade personer på mötet. Jag tror det beror på flera saker. Dels bidrar intresset kring sexarbetarpolicyn till att det blivit ett tryck. Dels tror jag också att Malmö är en stad som är hyfsat lätt för många medlemmar att ta sig till. Sedan vill nog många vara med och fira femtioårsjubileet.

Daniel Gyllenpistol

Fotnot: Till årsmötet i Sunne år 2013 hade omkring 120 röstberättigade medlemmar anmält sig. I Uppsala år 2012 var det 170 röstberättigade anmälda medan 241 röstberättigade kom till Göteborg år 2011. Amnestys svenska sektion tillämpar direktdemokrati där alla medlemmar har möjlighet att delta och rösta på årsmöten.

I stort sett godkänt från Granskningskommittén

Granskningskommittén presenterade på fredagen sitt arbete där styrelserna för svenska Amnesty och Amnestyfonden har granskats. Anna Dahlbäck, Bengt G Nilsson och Isabel Schoultz berättade hur de arbetat och på några punkter presenterades kritik. Det gällde bland annat en fråga om ett beslut på årsmötet i Uppsala år 2012 om att ”utreda möjligheten att bilda en till styrelsen rådgivande IT-grupp med aktivister med en professionell bakgrund inom IT-strategiska frågor”.

Vega Blomdell från arrangerande Malmögrupperna.

Vega Blomdell från arrangerande Malmögrupperna. Foto: Annie Beckman

Granskningskommittén fann att styrelsen inte ansåg att det finns behov av denna grupp men kommittén påpekade att det inte ”är styrelsen som beslutar huruvida ett årsmötesbeslut ska verkställas eller inte” och därför lade granskningskommittén en motion om att årsmötet skulle besluta om att riva upp 2012 års beslut. Motionen skickades dock in för sent varför årsmötet fick ta ställning om den ska behandlas. Styrelsen tyckte inte det men årsmötet beslöt med stor majoritet att motionen ska behandlas.
Överlag ansåg granskningskommittén att dess förslag fått gott gehör hos styrelserna och att det är ”en välskött organisation med två kompetenta styrelser”.
– Vi har till exempel noterat att medlemssidorna på webben har gjorts mer överskådliga och att det är betydligt lättare att hitta i styrelseprotokoll, berömde Anna Dahlbäck.

När det gäller Amnestyfonden efterlyste Granskningskommittén mer information externt och till medlemmarna även om det fanns stor förståelse för att känsligheten är stor när det gäller vilka som får ta emot bidrag från Amnestyfonden. Förra året delades cirka 8,5 miljoner kronor ut till personer och organisationer. Sekretessfrågorna är dock viktiga då mottagare ofta är i en känslig position.

– Med tanke på vad vi vet om vad underrättelseorganen i Sverige och USA sysslar med så kan vi tänka oss vad underrättelseorganen sysslar med i de länder där Amnestyfondens mottagare finns, varnade Bengt G Nilsson. Det är bra att det finns en uppmärksamhet kring dessa frågor på sekretariatet.

Vid frågestunden med styrelserna undrade Nina Landtblom från Stockholm om sektionsstyrelsens arbete med mångfaldsfrågor.
– Det finns en mångfaldspolicy, svarade ordförande Sofia Halth. Jag var med och motionerade om detta en gång i tiden. Men jag måste medge att den inte varit i fokus för vårt arbete denna period.

Ulf B Andersson

Amnesty Press på årsmötet

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Stående ovationer för en av Burmas frigivna fångar (13 maj 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Livlig debatt när Amnesty fattade beslut i sexarbetarfrågan (12 maj)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Ett steg bakåt för att kunna ta två steg framåt (12 maj 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Lidande kvinnor skuldbeläggs i El Salvador (12 maj 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Sofia Halth omvald till ordförande (11 maj 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Den heta frågan om sexarbete och Amnesty (11 maj 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Högt i tak på påverkanstorget (10 maj 2014)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Heta debatter och manifestation för rätten till asyl (10 maj 2014 )

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Svenska Amnestysektionen firar 50 år (9 maj 2014)

reportage | 2014-05-09
Av: Daniel Gyllenpistol