ALMEDALEN: Finns det en lösning i Syrien?

Under Almedalsveckans tredje dag hölls på tisdagen ett välbesökt seminarium på Säkerhetspolitiskt sommartorg om katastrofen i Syrien. Bakom seminariet stod Amnesty, Sida och Kvinna till kvinna. Moderator var Amnesty Press chefredaktör Ulf B Andersson och panelen bestod av biståndsminister Gunilla Carlsson, den syriska journalisten och tv-reportern Rafa Almasri, generalsekreteraren för Kvinna till kvinna Lena Ag samt Amnestys Syrienkoordinator Katarina Bergehed som diskuterade situation i Syrien just nu och landets framtid.

reportage | 2013-07-02
Av: Josefine Nilsman
Gunilla Carlsson och Rafa Almasri var skeptiska till vapenleveranser till rebeller i Syrien.

Gunilla Carlsson och Rafa Almasri var skeptiska till vapenleveranser till rebeller i Syrien. Foto: Annie Beckman

Rafa Almasri har själv arbetat som journalist i Syrien under flera år och hon var på plats i landet i när protesterna inleddes år 2011.
– Journalister i Syrien är verkligen i fara, både från regimen och av väpnade oppositionsgrupper. Det händer att journalister kidnappas och många har dödats, inklusive många medborgarjournalister säger Rafa Almasri, som nu har fått asyl i Sverige och arbetar för en alternativ oberoende syrisk kanal med säte i Paris.
FN uppskattar att nästan 93 000 människor har dödats i Syrien sedan konflikten började våren 2011 och nu dödas omkring 5 000 personer varje månad.

Enligt Rafa Almasri sker fortfarande massakrer.
– Ibland kan det vara 50 personer eller fler som dödas i massakrer varje dag. Många dör även i strider och av kemiska vapen. Det finns många väpnade grupper i Syrien som kämpar mot varandra. De har glömt att de slåss för vår frihet, säger Rafa Almasri.

Hon förklarar att enligt de rapporter hon får från vänner i Damaskus har kemiska vapen använts. Regimen i Syrien har dock inte tillåtit att en undersökning görs på plats inne i Syrien och uppgifterna har därför inte kunnat bekräftas av oberoende källor.

Situationen i Syrien är kritisk. Över 1,5 miljoner syriska medborgare har flytt sitt land medan en tredjedel av befolkningen på drygt 22 miljoner är i behov av assistans från FN och hjälporganisationer. Katarina Bergehed från Amnesty förklarar att det finns fyra miljoner

Katarina Bergehed är Syriensamordnare i svenska Amnesty

Katarina Bergehed är Syriensamordnare i svenska Amnesty Foto: Annie Beckman

internflyktingar i Syrien idag. Hon menar att de mest sårbara är de flyktingar som befinner sig i områden som kontrolleras av rebellgrupper och därmed utsätts av bombardemang från regimens flyg och artilleri. Hon pekar också på att medias fokus ofta hamnar på flyktingar. Däremot glöms det ofta bort att tusentals människor har fängslats av regimen. Det finns obekräftade uppgifter om att det kan handla om upp till 80 000 människor.
– Fångarna hålls i de mest fruktansvärda förhållanden i riktigt små rum. De blir vanvårdade och torterade. Bara ett fåtal har släppts ut ur fängelset, säger Katarina Bergehed.
Förutom alla fängslade människor finns även tusentals människor som har försvunnit.
– Är de döda, levande eller begravda? Familjer splittras och vet inte om de ska sörja sina försvunna familjemedlemmar eller inte, menar Katarina Bergehed.

Enligt Lena Ag sker det många kidnappningar, både av rebellgrupper och av regimen.
– Det är ingen som vet vad som händer med dessa offer. Det är även väldigt svårt att få siffror gällande sexuellt våld, både på grund av stigmat för den utsatta och då det är en del av propagandan Bara hotet av sexuellt våld kan dock skapa rykten som gör att människor flyr och lämnar sina hem. Precis samma sak hände i Bosnien under kriget, säger Lena Ag.

Hon berättar vidare att barnäktenskap ökar i landet. Antingen tror familjerna att deras döttrar behöver skyddas av en man eller behöver de det ekonomiska stödet det ger att gifta bort en dotter.
– Men kvinnor i Syrien har en röst. Syriska kvinnor kommer inte att vara tysta längre, frågan är om vi kommer att se och lyssna på dem, betonar Lena Ag.

Gunilla Carlsson, Rafa Almasri, Lena Ag och Katarina Bergehed i samtalet om Syrien.

Gunilla Carlsson, Rafa Almasri, Lena Ag och Katarina Bergehed i samtalet om Syrien. Foto: Annie Beckman

Gunilla Carlsson menar vi måste stärka den syriska befolkningen samtidigt som vi hjälper dem. Det finns dock ingen humanitär lösning på konflikten, det måste till en politisk lösning anser hon.

I juni i år samlades gruppen Friends of Syria i Qatar. I gruppen ingår bland annat USA, Storbriannien, Frankrike, Saudiarabien, Qatar och Turkiet. Där beslutades att ”skyndsamt ge all nödvändig materiel och utrustning till oppositionen på marken” där varje land själv avgör hur stödet till de syriska rebeller som kämpar mot regimen och dess allierade ska utformas. USA har förklarat att vapen ska skickas till rebeller och Storbritannien och Frankrike har drivit genom att EU upphäver sitt vapenembargo mot alla parter i Syrien.
Beslut i Qatar håller inte de fyra panelmedlemmarna på plats i Almedalen med om.
– Det finns ingen brist på vapen i Syrien! Det blir en fara för civila ju mer vapen som förs in i landet. Det är en väldigt kostsam väg att försöka hitta en fredlig lösning med hjälp av vapen. Vi gör bara om samma misstag som vi gjort förr i Mellanöstern och som vi borde lärt oss av, menar Gunilla Carlsson.

Panelen avslutar med att svara på vad de tror om Syriens framtid. Vad kan det internationella samhället göra och hur ser landets framtid ut?
– Tyvärr ser framtiden för Syrien mörk ut, men det är inte en anledning till att inte försöka lobba för politiska lösningar. Syriens framtid kommer att grundas i på vilket sätt regimen faller, menar Katarina Bergehed.
– Det behövs en politisk förhandlingslösning och vi behöver stödja oberoende media. Vi behöver inte fler vapen, vi behöver fred i Syrien, Rafa Almasri.

Text: Josefine Nilsman Bild: Annie Beckman

Amnesty i Almedalen

International Crisis Groups senaste rapport om Syrien (27 juni): Syria’s Metastasising Conflicts

reportage | 2013-07-02
Av: Josefine Nilsman