ÅRSMÖTET: Västafrikansk visit i Sunne

Amnesty Sverige har sedan länge haft utbyte med systersektionen i det västafrikanska landet Sierra Leone. Under det svenska årsmötet i Sunne kom generalsekreteraren och ordföranden på besök för att berätta om arbetet i deras land och samla erfarenheter att ta med sig hem. Amnesty Press fick en intervju med Nabie Vandie och Solomon Sogbandi.

reportage | 2013-05-08
Av: Jessica Stensell
Nabie Vandie, ordförande, och Solomon Sogbandi, generalsekreterare, i Amnestys sektion i Sierra Leone.

Nabie Vandie, ordförande, och Solomon Sogbandi, generalsekreterare, i Amnestys sektion i Sierra Leone. Foto: Jessica Stensell

Ordspråket att ensam är stark har motbevisats många gånger, inte minst i utbyten mellan Amnestys sektioner i Sverige och Sierra Leone. Samarbetet har sedan 2010 intensifierats genom ett partnerskap som ska pågå till och med år 2014.
– Senast svenska Amnesty var hos oss fick vi ett nytt datasystem för att lättare kunna organisera våra medlemmar. Det har hjälpt oss mycket, och vi blir allt fler, säger Solomon Sogbandi som är generalsekreterare i Amnesty Sierra Leone.

Hans sektion, på cirka 2 000 medlemmar, arbetar mestadels för mänskliga rättigheter i det egna landet, ett undantagsfall inom organisationen. Sierra Leone är fattigt och kämpar fortfarande med att ta sig upp på fötter efter det inbördeskrig som pågick mellan 1991 och 2002.
– Amnesty var den enda människorättsorganisationen som arbetade i Sierra Leone under kriget. Vårt kontor blev attackerat med skjutvapen två gånger. Det var kort efter att vi hade släppt en rapport om kränkningarna som pågick i krigszonen. Men vi fortsatte gå tillbaka till kontoret, säger Nabie Vandie som numera är ordförande i Amnesty Sierra Leone. Medlem har han varit ända sedan starten på 1980-talet.

Nabie Vandie drar sig till minnes att Anita Klum, Amnestys dåvarande svenska generalsekreterare, reste till landet under kriget trots att huvudkontoret i London hade avrått från det.
– Det var väldigt modigt gjort av henne. Hon höll ett inspirerande tal mot dödsstraffet när hon kommit fram. Vi uppskattade stödet.

Solomon Sogbandi talar till årsmötet.

Solomon Sogbandi talar till årsmötet. Foto: Joakim Högström

Sedan kriget har Sierra Leone blivit en demokratisk republik. Överlag har Amnesty högt anseende bland landets politiker tycker både Solomon Sogbandi och Nabie Vandie. De bli ofta rådfrågade och har inte svårt att få diskutera frågor med förtroendevalda. Dödsstraffet finns fortfarande i sierraleonsk lag, men det är ett område där Amnestys påverkan varit framgångsrikt. I nuläget sitter inga fångar i dödscell och ett moratorium för dödsstraffet är infört, alltså ett avskaffade i praktiken.

En annan brännande fråga, som Amnesty Sierra Leone arbetar speciellt mycket med, är den höga mödradödligheten. Det finns flera anledningar till att gravida kvinnor dör trots att de hade kunnat räddas. Listan inkluderar långa och ofrekventa transporter på dåliga vägar till sjukhus där nödvändig utrustning saknas. Korruption på sjukhusen som tvingar patienter till att betala extra för att få vård är en annan orsak. Kvinnors låga status i samhället är ytterligare ett.

Solomon Sogbandi.

Solomon Sogbandi. Foto: Joakim Högström

För att få bukt med hälsoproblemen har den sittande regeringen tagit fram ett vårdpaket, kallat ”Free Health Initiative”. Där är syftet att små barn, gravida och ammande kvinnor ska få gratis och bra tillgång till vård. Förbättring av vården generellt, med bland annat satsningar på mer utbildad personal, är därmed en del av paketet.
– Inför det senaste valet besökte vi politiker och fick nästan alla att skriva under på att de skulle förbättra hälsosituationen. Nu arbetar vi för att få ”Free Health Care Initiative” in i lagen, men vi vet att det är en lång process som tar tid. Vi tycker ändå att regeringen stödjer oss i den här frågan. Vårdpaketet är deras bäbis, så vi tror på att de kommer genomföra vad de lovat, säger Solomon Sogbandi och tillägger att en snabbare förbättring skulle kunna vara att uppdatera den hälsolag som redan finns i väntan på den nya lagen.

 Willy Jay, Vida, DJ Lulu and YOK  framträder när Amnesty i september 2009 genomförde en karavan i Sierra Leone för att fästa uppmärksamhet på mödradödligheten.

Willy Jay, Vida, DJ Lulu and YOK framträder när Amnesty i september 2009 genomförde en karavan i Sierra Leone för att fästa uppmärksamhet på mödradödligheten. Foto: Amnesty International

Relaterat till mödradödligheten försöker Amnesty Sierra Leone också förändra den allmänna synen på kvinnors värde och rättigheter. Sexuellt våld är vanligt, kvinnlig könsstympning är tradition och kvinnor får oftast inte vara delaktiga i beslut som rör deras egna liv.

Att informera och stärka mindre samhällen, samt att engagera dess ledare, är ofta utgångspunkten för att skapa förändring. Det råder stor brist på läs- och skrivkunnighet i landet, så mycket av Amnestys kampanjarbete måste göras muntligt på plats. En underrepresentation av kvinnor finns dock även i den egna verksamheten.
– Vi har haft väldigt få kvinnliga medlemmar förut och det fortsätter vara ett problem. Men vi uppmanar aktivt kvinnor att gå med i Amnesty och delta i diskussionerna. Kvinnor är traditionellt tysta medan män pratar i Sierra Leone. Därför brukar vi säga att ”hos oss är du som en man!”, säger Solomon Sogbandi.

Jessica Stensell

Läs mer om årsmötet i Sunne

ÅRSMÖTET: Lise Berghs sista årsmöte som generalsekreterare

ÅRSMÖTET: Tolv år till upprättelse och frihet – Ahmed Agiza talade på årsmötet

ÅRSMÖTET: Widney Brown: Kryptera mera när staten vill övervaka dig

ÅRSMÖTET: En Amnestyveteran på sitt 45:e årsmöte

Amnestys årsmöte – Nya sagor skrivs i Sunne

reportage | 2013-05-08
Av: Jessica Stensell