Nyblivna hbt-aktivister från Vietnam till Sverige

reportage | 2009-03-25

Förra veckan kom tre representanter från den vietnamesiska organisationen CSAGA till Sverige. Organisationen har främst arbetat för att uppmärksamma och förebygga våld mot kvinnor och barn. Nyligen har organisationen bestämt sig för att även arbeta med hbt-frågor.

Delegationen från CSAGA bestod av organisationens grundare och ordförande Nguyen Van Anh, CSAGA:s chef Hoang Thi Kim Thanh och biträdande chef Tran Hong Diep. I fokus för deras nya inriktning är homosexuella kvinnor.

Som en del i deras arbete har de en jourlinje. Omkring 200 människor ringer till jourlinjen varje dag för att få hjälp på frågor som berör våld i hemmet, trafficking och barnarbete.

De senaste åren har CSAGA märkt att jourlinjen får in en hel del samtal som gäller hbt-frågor. Både hbt-personer och deras släktingar vände sig till organisationen för att få hjälp. På tre år fick jourlinjen 300 samtal, nästan hälften av dessa samtal berörde lesbiska. Kristina Hultman, som samordnar besöket, säger att denna siffra är uppseendeväckande med tanke på att organisationen inte arbetar med dessa frågor. Hon säger att det visar hur desperat situationen är för hbt-människor i Vietnam, de vänder sig till CSAGA för att det inte finns någon annan.

Maria Sjödin delar ut lite information till CSAGA-delegationen.

I och med dessa samtal har CSAGA bestämt sig för att bredda sitt åtagande. De besökte Sverige för att samla information från myndigheter och organisationer som arbetar med hbt-frågor så att de bättre kunde arbeta med dessa frågor i Vietnam.

Under den vecka som de var i Sverige besökte de bland annat RFSL och Stockholmspolisens enhet för hatbrott men också forskare och filmaren Cecilia Neant-Falk.

Amnesty Press var med på ett möte med RFSL:s verksamhetschef Maria Sjödin. Hon berättade om RFSL:s historia och hur de arbetar. Allt som sades gick genom tolken Ann Lindahl som översatte från svenska till vietnamesiska och tvärtom.

Delegationen var intresserade av att veta vilka metoder som RFSL använder i sitt arbete för att förbättra rättigheterna för hbt-personer.

  • Vi tar kontakt med enskilda politiker i alla de olika riksdagspartierna, vi har märkt att det är en metod som fungerar, sade Maria Sjödin.

Hon säger även att RFSL gärna fokuserar på enskilda fall, hur en viss situation påverkar enskilda personer. Detta istället för att presentera resultat från forskning och undersökningar.

  • När RFSL började arbeta med de här frågorna var forskningen otillräcklig, det ansågs för kontroversiellt och för smalt. Därför var enskilda fall bättre, sade Maria Sjödin. När det blev debatt om homosexuellas rätt att adoptera barn berättade jag om hur jag och min sambo lever tillsammans med vår son.

Nguyen Van Anh och RFSL:s förbundsordförande Sören Juvas som också var med på mötet och berättade om ILGA, ett internationellt nätverk för hbt-organisationer.

I något som kan vara en indikation på det motstånd som CSAGA kan vänta sig berättade Maria Sjödin om hur RFSL i början av sin verksamhet hade svårt att bli tagna på allvar.

  • RFSL hade ingen trovärdighet, för att folk ansåg att dessa frågor bara berör oss, sade hon. Folk sade också att det finns viktigare frågor att fokusera på. Men vi tycker inte att mänskliga rättigheter går att dela upp på det sättet, säger Maria Sjödin.

Maria Sjödin påpekar dock att de inte förväntar sig förändring över en natt:

  • Vi arbetar envist och långsiktigt.

Representanterna från CSAGA hade ett fullspäckat schema. Men dagen efter mötet med RFSL hinner Amnesty Press ha ett kort samtal med dem medan de äter lunch i väntan på ännu ett möte. Under samtalet berättar Nguyen Van Anh varför hon grundade CSAGA.

  • Tidigare arbetade jag som journalist. Då kom jag i kontakt med människor som fallit offer för våld. Samhället ställde inte upp för dem och de var i behov av mentalt stöd. Jag tänkte att detta våld kunde undvikas om det fanns möjlighet till hjälp, säger Nguyen Van Anh genom tolken Ann Lindahl.

Hoang Thi Kim Than och Tran Hong Diep.

Vad hoppas ni få ut av besöket till Sverige?

  • Vi vill ta del av den kunskap kring hbt-frågor som finns här, speciellt frågor som rör homosexuella kvinnor, säger Tran Hong Diep. Detta är nytt i Vietnam, vi kommer att vara den första organisationen som arbetar med situationen för lesbiska.

Vad tror ni att de största hindren kommer att bli?

  • Kunskapen kring dessa frågor är liten i Vietnam för att området är outforskat, säger Nguyen Van Anh. Homosexuella män och transpersoner har en viss synlighet i medierna men inte kvinnor och diskrimineringen är stor.

Vad har ni tänkt er för metoder i ert arbete med hbt-frågor?

  • Tidigare har vi anordnat workshops där vi bjöd in beslutsfattare och våldsoffer för att diskutera problemen, sade Nguyen Van Anh. Vi hoppas kunna göra något liknande med dessa frågor. Genom vårat arbete hoppas vi att hbt-personer ska få starkare rättigheter och en tryggare tillvaro. Men vi vet att det kommer att ta tid.

Nguyen Van Anh, Hoang Thi Kim Thanh och Tran Hong Diep åkte tillbaka till Vietnam i söndags. De har nyligen fått ett bidrag på 2,7 miljoner från SIDA för att arbeta med hbt-frågor men även så att de kan fortsätta med sitt tidigare åtagande; våld mot kvinnor och barn.

Text och Foto: Jasin Abdulssmed

reportage | 2009-03-25