Mexiko: Claudia Medina frias

– Det har varit en tuff tid för mig de senaste två och ett halvt åren. Jag vill speciellt tacka de över 300 000 människor som skrev brev om mitt fall, vilka överlämnades till riksåklagaren i september. Det säger Claudia Medina som nu friats i Mexiko efter att ha fängslats och torterats.

artiklar | 2015-03-12
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #1/2015
Claudia Medina torterades men är nu friad.

Claudia Medina torterades men är nu friad. Foto: Amnesty International

Klockan 3 på morgonen den 7 augusti 2012 bröt sig marinsoldater in i Claudia Medinas hem i den mexikanska staden Veracruz. Med bakbundna händer och ögonbindel tvingades Claudia in i en lastbil och fördes till den lokala marinbasen. Claudia Medina anklagades för att vara medlem i ett våldsamt kriminellt gäng, något som hon förnekar.

Enligt hennes vittnesmål blev hon utsatt för elchocker för att sedan bli slagen, sparkad och utsatt för sexuella övergrepp. Claudia blev därefter fastbunden vid en stol och lämnad ute i den stekande eftermiddagssolen.

Claudia Medina förhördes sedan av en åklagare och en marinsoldat och pressades att skriva under en utsaga som hon inte tilläts läsa först. Den 13 augusti ställdes hon inför rätta och tog då tillbaka sin utsaga. Hon informerade även domstolen om behandlingen hon hade utsatts för och omständigheterna kring gripandet. Alla anklagelserna mot henne lades ner, utom för olaga vapeninnehav och hon frigavs mot borgen.

Amnesty har lyft fram Claudia Medinas fall i den pågående tortyrkampanjen och den 10 februari kom besked att hon nu är friad från alla anklagelser. Claudia Medina har överlämnat uppgifterna om tortyren till riksåklagaren men någon utredning har ännu inte inletts. Efter att ha åtalet mot henne lagts ned tackade Claudia Medina Amnestys medlemmar över hela världen:

– Det har varit en tuff tid för mig de senaste två och ett halvt åren. Jag vill speciellt tacka de över 300 000 människor som skrev brev om mitt fall, vilka överlämnades till riksåklagaren i september. I Mexiko inser vi nu att tortyren har normaliserats. Jag kunde till exempel själv se i Marinens anläggning att många utsattes för tortyr.

Ulf B Andersson

artiklar | 2015-03-12
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #1/2015