Jättedemonstration för fria val

I den största demonstrationen på ett årtionde krävde fler än 30 000 malaysier förra helgen fria och rättvisa val. Demonstrationen tycks ha skrämt regeringen, och politiska bedömare menar att den ska ses som en uppmaning till omfattande demokratiska förändringar, rapporterar nyhetsbyrån IPS från Kuala Lumpur.

  • Protesten handlar inte bara om rättvisa val, utan även om respekt för de mänskliga rättigheterna. De vill även att de lagar som motsäger mänskliga rättigheter ska avskaffas. De vill ha fria och rättvisa val. De vill att minoriteter ska respekteras. De vill att parlamentet ska återfå sin makt, säger James Wong, politisk bedömare på Malaysiakini, en stor malaysisk nättidning.
    James Wong säger att det är uppenbart att protesterna har skakat regeringen.
  • Istället för att lyssna till folkets röst så vill myndigheterna inleda rättsliga processer mot arrangörerna, mot föräldrar och mot studenter som deltog, samt mot journalister som rapporterade om demonstrationen. En sådan reaktion tjänar bara till att stärka demokratiaktivisternas övertygelse.

Protesten den 11 november fick stor uppmärksamhet i internationell media, men i Malaysia tonades den ner av de statskontrollerade medierna, som koncentrerade sig på att rapportera om trafikstockningar och om de ekonomiska förlusterna för de butiksägare som fick stänga under några timmar.
Demonstrationen var inte den första i sitt slag på senare tid. I slutet av september marscherade 2 000 advokater till premiärministern Abdullah Badawis kontor i Putra Jaya för att kräva ett korruptionsfritt rättsväsende.

Myndigheterna gjorde sitt bästa för att stoppa söndagens demonstration, som arrangerades av fyra oppositionspartier och en koalition av 67 ickestatliga organisationer. Partierna och organisationerna bildar tillsammans koalitionen Bersih, vilket betyder "ren" på malajiska.
Demonstranterna gick från Kuala Lumpurs stadskärna till det kungliga palatset för att överlämna en skrivelse till landets kung, i vilken de uppmanar honom att ingripa för att se till att de kommande valen, som väntas hållas innan mars 2008, blir fria från fusk och att de kan genomföras på rättvisa villkor.

Mer specifikt vill Bersih bland annat att Malaysias valkommission, vars oberoende ifrågasätts av landets politiska opposition, ska rensa ickeexisterande personer från vallängderna, se till att alla politiska partier har lika stor tillgång till medierna, och förbjuda poströstning, som enligt oppositionen ofta missbrukas av regeringen.
Myndigheterna gjorde sitt bästa för att skrämma folk från att delta i demonstrationen. Abdullah Badawi, som såg demonstrationen som en utmaning mot sin auktoritet, varnade personligen folk från att delta.

Polisen stängde av självständighetstorget, Dataran Merdeka, satte upp vägspärrar vid alla infarter till staden och stoppade vid ett tillfälle även tågen. Men det hindrade inte folk från att delta i demonstrationen.
- Det här är ett historiskt tillfälle. Trots allt som har gjorts för att hindra oss är demonstrationen en fullständig framgång, sade oppositionsledaren Anwar Ibrahim efteråt.

Många politiska bedömare ser protesterna som en kamp mellan Ibrahim och Badawi. Anwar Ibrahim avsattes som biträdande premiärminister 1998, och inte sedan dess har Malaysia bevittnat så här omfattande uttryck för vrede mot makthavarna. Vid den tiden riktades ilskan mot den dåvarande premiärministern Mahathir Mohamad, och mot det brutala sätt på vilket han använde polisen, domstolsväsendet och medierna mot Ibrahim.

Den här gången ligger fokus på Badawi, som tidigare sågs som en ”mild landsfader”, men han får nu allt mer kritik för att inte ha infriat sina löften om att reformera samhället.
- Det är av stor betydelse att många av demonstranterna den här gången var unga malajer från arbetarklassen, jämfört med den engelskutbildade elit som demonstrerade för Anwar Ibrahim för ett årtionde sedan, säger en lärare i statsvetenskap vid Malaysias nationaluniversitet,som inte ville namnges av rädsla för repressalier.
Många av demonstranterna var fattiga stadsbor som trots Badawis löften har svårt att få ekonomin att gå ihop, eftersom lönerna i den privata sektorn har stagnerat samtidigt som levnadskostnaderna ökar.

EU-kommissionens sändebud i Malaysia, Thierry Rommel, som efter fyra år slutade på sin post i den här veckan, sa till Reuters att Malaysia fortfarande lever i ett undantagstillstånd.
- Det är ingen hemlighet att valen inte är rättvisa. Det finns en stor del av befolkningen som känner att deras röst inte hörs, på grund av hur valen sköts. De känner sig utestängda, sa Rommel.
Badawi kommer förmodligen att utlysa val snart, och de flesta experter väntar sig fler protester och hårdare reaktioner från polisen, om regeringen fortsätter med att inta en allt hårdare ställning gentemot oppositionens krav.

Baradan Kuppusamy
IPS/Kuala Lumpur


IPS