Skärpt skydd för före detta barnsoldat som vittnade i ICC

I tisdags gav en före detta barnsoldat sitt vittnesmål inför den Internationella brottmålsdomstolen, ICC, rapporterar nyhetsbyrån AP. I rättegången står den tidigare milisledaren Thomas Lubanga åtalad för att ha rekryterat barnsoldater i Ituri i nordöstra delen av Demokratiska republiken Kongo.

Den före detta barnsoldatens namn uppgavs inte, utan han gick under namnet ”Dieumerci”, vilket betyder tack gud på franska.

Vittnesmålet kommer två veckor efter att samma barnsoldat överraskande drog tillbaka sitt första vittnesmål. Han hade då börjat berätta om hur han som elvaåring hade förts bort när han var på väg från skolan.

Under hela vittnesmålet satt han bara några meter från Thomas Lubanga. En timme efter det att vittnet inlett sin berättelse började han uppvisa tecken på tveksamhet. När åklagaren Fatou Bensouda pressade honom angående tiden i ett militärt träningsläger sade vittnet att han aldrig varit i ett träningsläger, vilket enligt nyhetsbyrån AFP fick Thomas Lubanga att le.

ICC:s byggnad i Haag.__ __© Amnesty International.

Vittnet ska även ha antytt att han fått hjälp av en hjälporganisation, som sagt åt honom vad han skulle säga, rapporterar thelubangatrial.org.

Detta ledde till att åklagaren Fatou Bensouda ville skjuta upp rättegången så att vittnets säkerhet kunde utredas. Hon ville veta vad som skulle kunna hända honom när han återvänder hem.

  • Vi är övertygade om att detta har påverkat vittnet, sade Fatou Bensouda till de domare som håller i rättegången.

Domaren Adrian Fulford gav den 28 januari åklagarsidan tid så att de kunde ta reda på ifall ”något kunde hänt som skrämt vittnet såpass mycket att han nu avviker från sitt tidigare vittnesmål”.

Under tiden vittnade den före detta barnsoldatens far. Fadern, vars namn inte heller uppgavs, var en av Thomas Lubangas livvakter i staden Bunia i Ituri. Fadern fick i slutet av 2002 reda på att hans son tvångsrekryterats av Unionen för kongolesiska patrioter, UPC, den milis som Thomas Lubanga var ledare för, rapporterar IWPR.

  • Jag ville lämna allt så fort som möjligt och träffa min son, sade fadern.
  • Men jag var min ledares livvakt. Hur skulle jag kunna lämna min ledare för att träffa min son? Det var omöjligt.

I februari 2003 fick fadern reda på att hans son var i ett träningsläger i Bule, en stad i Ituri. Då lämnade fadern Bunia för att hämta sin son.

De återvände till Bunia och ”Dieumerci” började skolan. Men han blev upptäckt av milisen då han skulle hälsa på släktingar och fångades igen. Han blev då slagen för att de ansåg att han var en desertör.

Den här gången betalade fadern pengar för att få ”Dieumerci” tillbaka.

När ”Dieumerci” i tisdags återigen skulle vittna hade domaren infört en rad åtgärder för att vittnet skulle känna sig tryggare. Thomas Lubanga satt inte längre så att vittnet kunde se honom utan såg vittnesmålet på en teveskärm.

De enda som tilläts vara närvarande i rättssalen var de viktigaste funktionärerna. Åskådarna fick se vittnesmålet på en teveskärm där vittnets ansikte doldes och rösten var även förvrängd så att den inte skulle gå att känna igen.

Vittnet pratade genom tolk, som översatte från swahili. Den före detta barnsoldaten berättade sin historia utan avbrott för frågor från åklagarsidan eller försvaret.

”Dieumerci”, redogjorde för när han fördes bort. Han var på väg hem från skolan med fem andra klasskamrater när en grupp soldater kidnappade dem.
- Soldaterna sade att de skulle föra bort oss. Om man sade något så blev man slagen, sade ”Dieumerci”

Barnsoldater i Demokratiska republiken Kongo. __© Amnesty International.

Misshandeln blev värre när barnen togs till ett träningsläger. De blev slagna med träbitar för minsta sak, till exempel om de blev sjuka eller trötta. Barnen blev även slagna om de inte klarade av sina militärövningar, tappade bort sina vapen eller om de försökte rymma.

  • Det hände att vi blev slagna av tre personer åt gången. Om man skrek blev man slagen ännu hårdare.

Vittnet berättade även om trångboddhet och svält i lägren där barnsoldaterna bodde. De fick även röka marijuana och dricka öl. Enligt åklagare och människorättsorganisationer brukar de som använder sig av barnsoldater ofta droga dem. Detta för att lugna ner dem och göra dem avtrubbade så att de lättare kan hantera krigets hemskheter.

Som barnsoldat var ”Dieumerci” med om många strider. I en av striderna anfölls en katolsk missionsstation.
- Vi mördade alla som var där, även prästerna. Vi skar av deras munnar och förstörde deras ansikten.

Rättegången mot Thomas Lubanga inleddes i slutet av januari, ”Dieumerci” var det första vittnet. Den förre milisledaren är den första att bli åtalad av ICC som bildades 2002 och har som uppgift att väcka åtal för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser när det egna landet är oförmöget att genomföra rättegångar. Lubanga har förklarat sig oskyldig till alla anklagelser.

Läs mer:

Historisk dag i Haag: ICC:s första rättegång har inletts (Amnesty Press 26 januari 2009)

ICC-gruppen inom Svenska Amnesty


AFP