Globalisering bara för de rika

böcker | 2004-01-03

Skydda eller skövla – patent, etik och nykolonialism
Krig om vattnet – plundring och profit
Vandana Shiva
Översättning: Lillemor Ganuza Jonsson
Ordfront

Vandana Shiva är indisk kärnfysiker och miljö- och människorättsaktivist och föreståndare för ett fristående forskningsinstitut i New Delhi med inriktning på biologisk mångfald. Shiva har skrivit ett tjugotal böcker och 1993 fick hon Right Livelihood Award - det alternativa nobelpriset. Nu ger Ordfront ut två av hennes böcker på svenska: ”Skydda eller skövla” från 2001 och ”Krig om vattnet” från 2002.

I Skydda eller skövla tar Vandana Shiva upp hur patent på levande organismer som frön, växter, DNA-strängar och så vidare påverkar miljön och den biologiska mångfalden. Hon beskriver hur ohållbara följderna blir för tredje världens miljö och människor när multinationella företag tar patent på växter som under århundraden har odlats fram där. Boken är tyvärr svårläst på grund av alltför många upprepningar, innehållet skulle få plats på betydligt färre sidor. Synd när ämnet är så intressant och viktigt.

Krig om vattnet handlar om hur vatten under de senaste åren har gått från att vara en mänsklig rättighet till att bli en handelsvara som stora globala företag försöker lägga beslag på. Den är betydligt mer välskriven och Shiva visar hur den ekonomiska globaliseringen blir en fortsättning på kolonialismen. Fokus ligger på konsekvenserna för miljön och som läsare känner man författarens frustration över Nords behandling av Syd, hur beslut fattas som påverkar Syd, utan att någon större hänsyn tas till liv och hälsa där.Medan jag läste Krig om vattnet var jag ständigt törstig och nu tänker jag betydligt mer på hur mycket vatten jag förbrukar, och jag tycker att Shiva har lyckats förmedla det ohållbara i den globala vattensituation som håller på att uppstå.

Monika Rosell

böcker | 2004-01-03