”Fler medlemmar än kommunistpartiet” Andlig rörelse skrämmer de styrande i Kina

Reportage | 2001-06-26
Även publicerad i AmnestyPress #3/2001

De senaste åren har Falun Gong-rörelsen drabbats hårt av repression i Kina. Denna andliga rörelse påstår sig ha fler medlemmar än det styrande kommunistpartiet.

Det var en söndag i slutet av april 1999 som Falun Gong blev riktigt hett nyhetsstoff för första gången. Denna andliga rörelse, grundad av den USA-baserade läromästaren Li Hongzhi, samlade då över 10 000 anhängare i en tyst sittdemonstration utanför de kinesiska ledarnas slutna bostadsområde i Peking. Rubriker världen över talade om ”den största protesten i Peking sedan 1989”.

Protesten var en reaktion på att flera av rörelsens anhängare hade gripits av polis, och nu krävde man ett officiellt erkännande och slut på trakasserierna.

”Falun Gong är det största hotet mot kommunistpartiet. Inte Kinas demokratiska oppositionsparti", kommenterade en kinesisk journalist, enligt TT-Reuters.

Den kinesiska regimen tillåter varken
politisk opposition eller andliga rörelser.

Skulle regeringen slå ner rörelsen eller erkänna den officiellt? Svaret kom i juli samma år. Då meddelade ministeriet för medborgerliga angelägenheter att Falun Gong-rörelsen hädanefter var förbjuden i Kina. Den främjade vidskepelse och satte statens säkerhet på spel.

Redan dagen efter förbudet greps 27 påstådda ledare, enligt Amnestys årsrapport. Tusentals utövare greps sedan i städer runt om i landet, många av dem äldre kvinnor som utförde sin morgongymnastik. Omskolningsmöten på idrottsarenor eller i arbetsläger väntade. Ibland tortyr med elbatonger. Konflikten trappades upp ytterligare i oktober 1999 när ”kulter” förbjöds i kinesisk lag. Rättegångar hölls mot Falun Gong-medlemmar och rörelsens ledare fick långa fängelsestraff.

Hittills har över 10 000 utövare sänts till arbetsläger, och över 200 har dött i fängelse, enligt rörelsen. Uppgifter som Kina förnekar.

I januari i år hårdnade förföljelsen ytterligare, efter att en grupp Falun Gong-utövare hade tänt eld på sig själva Himmelska fridens torg i Peking. ”Hela landet går till angrepp mot Falun Gong-kulten efter självmord”, skrev regeringsorganet Beijing Review i februari.

Men Falun Gong-rörelsen förnekar inblandning i självbränningen. Och tidningen Washington Post har i en artikel visat att det finns många frågetecken kring händelsen.

Frågan är varför vissa religioner godkänns av den kinesiska regimen, medan andra, som Falun Gong, betraktas som ett hot och förklaras olagliga. Den betraktas officiellt som en ”ondskefull sekt”.

I Beijing Review från mars i år går en rad religiösa ledare till attack mot rörelsen. Biskop Michael Fu Tieshan reder i akademisk ton ut skillnaden mellan accepterade religioner och irrläror. Ett av argumenten är att religioner som kristendomen, islam, buddismen och taoismen kräver av sina anhängare att de ska ”älska sitt land och följa lagen”. De accepterar det samhälle de lever i och deltar aktivt. De upprätthåller den sociala ordningen. Falun Gong-grundaren Li Hongzhi är däremot inget annat än en ”egocentrisk hycklare”, som sätter sin lära över statens lagar, går emot staten och samhället och stör den allmänna ordningen, enligt biskop Fu Tieshan.

Falun Gong har enligt rörelsen själv cirka 70 miljoner anhängare i Kina. Det är alltså fler än kommunistpartiets knappt 60 miljoner. Hjul av välbefinnande

Falun Gong betyder "lagens hjul" och är en blandning av traditionell qigong och taoism och buddism. Genom andningsövningar ska man uppnå fysiskt och andligt välbefinnande. Genom böner och meditation ska man få ett ”hjul av välbefinnande” att rotera i kroppen.

I hela världen finns 100 miljoner utövare, enligt Falun Gong-anhängarna själva.

Inte bara Falun Gong har drabbats av den kinesiska regimen. Redan 1998 startade myndigheterna en landsomfattande kampanj mot vidskepelse. Även medlemmar i kristna grupper grips och döms till långa fängelsestraff. Icke godkända tempel förstörs. De som tillhör religiösa rörelser som inte betraktas som renläriga av myndigheterna skickas utan rättegång till fångläger för omskolning.

Det gäller till exempel de så kallade milleniegrupperna, som enligt tradition förebådar dynastiers fall. Ledare döms till långa fängelsestraff eller döden.

Anhängarna själva hävdar att Falun Gong-rörelsen är opolitisk. Men att rörelsen trots allt kan vara ett hot mot regimen i Peking visar händelserna i maj i år, under det globala möte om investeringar som hölls i Hong Kong. Det var ett viktigt tillfälle för Kina att locka företagen att handla och investera.

Säkerhetsarrangemangen var rigorösa och ett hundratal Falun Gong-utövare hindrades att ta sig in i Hong Kong, trots att rörelsen fortfarande är laglig där. Men det hindrade inte att konferensen överskuggades av regimkritiska demonstrationer. Och Kinas bristande respekt för mänskliga rättigheter blev ännu en gång nyhetsstoff.

Text: Petter Ljunggren
Bild: Magnus Rosshagen

Reportage | 2001-06-26
Även publicerad i AmnestyPress #3/2001