Jemen i skuggan av kriget mot terrorismen

Reportage | 2007-12-21
Även publicerad i AmnestyPress #5/2007

Den positiva utvecklingen i Jemen när det gäller mänskliga rättigheter har avstannat och regeringens samarbete med USA i kriget mot terrorismen gör att övergreppen har ökat.
Människorättsaktivister får vänja sig vid trakasserier och misshandel från säkerhetspolisen, säger Khaled Al Ansi från MR-organisationen HOOD.

På gatorna kan jemeniterna uttrycka sig fritt men yttrandefriheten
krymper i dagens Jemen.

Militärposteringarna längs kustvägen utanför Aden är små och fallfärdiga. När vår bil närmar sig den första posteringen lägger jag märke till vaktens långsamma promenad från trädets skugga till vägkanten. Det är mycket varmt och fuktigt i Adensundet, vilket förklarar vaktens långsamma rörelse. Min jemenitiske kollega, Gawad Mohammed, vevar ner rutan så att vakten – med kalasjnikoven på ryggen och mitzwa i munnen – kan ta sig en titt på oss som färdas längs denna tomma väg med havet på ena sidan och ett öde bergslandskap på andra sidan. Det tar inte mer än några sekunder innan vakten viftar med handen att vi kan köra vidare.
– De vaktar mot terrorister och smugglare, säger Gawad och förklarar att så har det varit längs denna väg sedan attacken mot det amerikanska marinfartyget USS COLE i Adens hamn år 2000.
Det var i samband med attacken på USS COLE, där 17 amerikanska matroser dödades, som Jemen inledde samarbetet med USA i dess kamp mot terrorismen, men det var först efter 11 september 2001 som samarbetet intensifierades. Sedan dess har USA upphävt sitt vapenembargo mot Jemen och genomfört utomrättsliga avrättningar på misstänkta al-Qaida medlemmar på jemenitisk mark.

På en dammig gata som leder till en av Sana’as tungt trafikerade huvudgator ligger den engelskspråkiga dagstidningen, Yemen Times.
Chefredaktören, Nadia Al Saqqaf, svarar snabbt när jag undrar hur Jemen har påverkats av samarbetet med USA i kampen mot terror.
– Samarbetet legitimerar enorma utgifter för den militära verksamheten, uppåt 40 procent av landets budget går till detta. Jemens suveränitet har mer eller mindre upphävts. Vi bedriver amerikansk säkerhetspolitik och misstänkta terrorister behandlas enligt amerikanska instruktioner, säger Nadia Al Saqqaf och hänvisar till de jemeniter som släppts från Guantánamolägret.

Qat, narkotikaklassat i Sverige, används av många jemeniter.

De fem fångar som släpptes 2006 var knappast fria bara för att USA inte hade några åtalspunkter mot dem, påpekar hon och menar att USA helt enkelt överlämnat det juridiska ansvaret till Jemen som har en bristande rättssäkerhet. Utan åtalspunkter fängslades dessa fem män när de anlände till Jemen och släpptes ur fängelset först i oktober i år.
– Men deras frigivning var endast möjlig eftersom vår regering garanterat USA att dessa män inte kommer att bli ett hot mot dem och deras intressen, säger hon.
Nadia Al Saqqaf påpekar att dessa garantier sällan är tillräckliga för USA som ständigt kritiserar Jemen. Senast i slutet av oktober bestämde USA att upphäva ekonomiskt stöd på 20 miljoner dollar när det blev känt att en av de ansvariga för attacken mot USS COLE släppts ur fängelse.

Chefredaktören på Yemen Times får medhåll från Khaled Al Ansi från människorättsorganisationen HOOD när rättsäkerheten i Jemen kommer på tal. Nedsjunken i stora bruna soffor på HOOD:s kontor beklagar han sig över att landets samarbete med USA urholkat rättsystemet som under slutet av 1990-talet – med påtryckningar från det internationella samfundet – genomgick positiva reformer.
– Nu är allt borta, säger han med en bitter ton.
– Massarresteringar var den första signalen på att Jemen inlett en negativ utveckling gällande mänskliga rättigheter, säger Khaled Al Ansi. Vissa av de arresterade var al-Qaida-medlemmar, andra stödde al-Qaida ideologiskt, men de flesta var regeringskritiker. Genom att anklaga dessa kritiker för att stödja terror tog sig regeringen friheten att fängsla dem. Men nu är det värre än så, nu ser vi att vanliga människor godtyckligt fängslas. Allt detta har att göra med att Jemen, i sitt samarbete med USA, måste visa upp listor över antalet gripna terrorister.
Har man inget att visa upp kan Jemens regering räkna med ett minskat ekonomiskt stöd från USA, förklarar Khaled Al Ansi.

Khaled säger att situationen är hopplös i Jemen.
– Vi vet från samtal med fångar att säkerhetspolisen gått igenom deras adressbok och arresterat de personer som funnits med i adressboken, berättar han.
Han berättar också att regeringen stänger islamiska skolor som kritiserat regeringen genom att anklaga dem för att stödja terrorister. Samtidigt får wahhabitiska skolor – den saudiska tolkningen av Islam– fritt verka eftersom de uttalat sitt stöd för presidenten, Ali Abduallah Saleh.
Trots att både Nadia Al Saqqaf och Khaled Al Ansi beklagar sig över den negativa utvecklingen i Jemen, är de noga med att påpeka att regeringen har olika förhållningssätt till mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. Allt handlar om hur man utövar dessa rättigheter, konstaterar de båda.

Nadia Al Saqqaf förklarar att yttrandefrihet finns i Jemen om man refererar till gatusamtalen där människor tar sig friheten att tycka. Något spionage på vanliga människor förekommer inte. Å andra sidan står yttrandefriheten inför en rad stora utmaningar, förklarar hon.
– Det är bara dagstidningar som erbjuder möjlighet för en alternativ röst i Jemen eftersom både TV och radio kontrolleras och drivs av staten, säger Nadia Al Saqqaf. Detta innebär ett problem för yttrandefriheten eftersom mer än 70 procent av landets befolkning är analfabeter. Konsekvensen blir att en stor del av landets befolkning är beroende av statskontrollerade medier.

President Abi Abdullah Saleh satsar på ett stort moskébygge.

Förhållandena för journalister är också kritiska, säger hon och hänvisar till censurerade ämnen som militära operationer och utgifter, korruption bland politiker och sheikhernas privata fängelser. I dessa fängelser – som existerar parallellt med de officiella – sitter människor som brutit mot klanreglerna eller kidnappade journalister vilka förväntas sluta undersöka sheikhernas korrupta verksamhet i utbyte mot att de friges.
Khaled Al Ansi förklarar att många organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, barns rättigheter och funktionshindrades rättigheter, fritt får verka i Jemen. Svårigheter uppstår när organisationer väljer att undersöka och konfrontera staten när den har gjort sig skyldig till brott.
– Utifrån denna utgångspunkt får människorättsaktivister vänja sig vid trakasserier och misshandel från säkerhetspolisen, konstaterar Khaled Al Ansi och refererar till de senaste exemplen i Aden och Sa’ada där demonstranter, människorättsaktivister och journalister misshandlades.
Men när säkerhetspolisen utför dessa handlingar så använder de civila kläder och på så sätt blir det svårt att bevisa att polis varit inblandad i antidemokratiska verksamheter och regeringen behöver inte ta något ansvar, påpekar Khaled Al Ansi.

Text och bild: Daniel Urey

Reportage | 2007-12-21
Även publicerad i AmnestyPress #5/2007