IRAN: DÖDSDOM I IRAN

Fatta Pennan | 2024-03-13
Även publicerad i AmnestyPress #1/2024

Reza Rasaei riskerar att avrättas i Iran. Han är en 34-årig kurdisk man som tillhör den religiösa minoriteten yarsan. Han greps den 24 november 2023 efter att ha deltagit i en protest med relation till ”Kvinna, Liv, Frihet” och har efter detta dömts till döden. Den fällande domen byggde på ett erkännande som tvingats fram under tortyr.

Skriv till:
Head of the judiciary
Gholamhossein Mohseni Ejei
c/o Embassy of Iran to the European Union
Avenue Franklin Roosevelt No. 15
1050 Bruxelles
Belgium

Dear Sir,
I am concerned about Reza (Gholamreza) Rasaei who is at imminent risk of execution in Dizel Abad prison, Kermanshah province. I urge you to immediately halt any plans to carry out Reza Rasaei’s execution and quash his conviction and death sentence and release him. Pending his release, grant him regular access to his family, chosen lawyer, and adequate medical care; protect him from further torture and other ill-treatment.
Finally, I urge you to grant independent observers access to capital trials connected to protests and immediately establish an official moratorium on executions with a view to abolishing the death penalty.
Yours sincerely,

Sammanfattning på svenska:

Jag är oroad för Reza (Gholamreza) Rasaei som löper akut risk för att avrättas i Dizel Abad-fängelset, Kermanshah-provinsen. Jag uppmanar er att genast avbryta planerna på ett genomföra avrättningen, häva hans dom och släppa honom fri. I väntan på hans frigivning ge honom rätt att träffa sin familj, samt advokat och erbjud honom adekvat vård och skydda honom från vidare tortyr. Jag uppmanar er också att garantera oberoende observatörer tillträde till rättegångar som handlar om dödsstraff och som har en koppling till protesterna, liksom att stoppa alla avrättningar i en strävan att avskaffa dödsstraffet helt.

DATUM: Skriv före 4 april 2024.
UA: 107/23

Fatta Pennan | 2024-03-13
Även publicerad i AmnestyPress #1/2024