VENEZUELA: ADVOKAT FÄNGSLAD

Fatta Pennan | 2024-03-13
Även publicerad i AmnestyPress #1/2024

Den 9 februari 2024 greps Rocío San Miguel, en välkänd advokat och människorättsförsvarare i Venezuela, av säkerhetstjänsten. Hon utsattes till en början för ett påtvingat försvinnande. Myndigheterna har senare uppgett att hon nu hålls fängslad i Caracas. Rocío San Miguel anklagas felaktigt för förräderi, konspiration och terrorism. Hennes tidigare partner Alejandro González Canales greps vid samma tillfälle och sitter även han fängslad.

Skriv till:

President Nicolás Maduro

Presidente de la República

Bolivariana de Venezuela,
Edificio Palacio de Miraflores,
Avenida Urdaneta,
Caracas, Venezuela
X (twitter): @NicolasMaduro

President Nicolás Maduro,
I am writing to express alarm over the continued arbitrary detention of Rocío San Miguel. Not only was she subjected to short-term enforced disappearance for five excruciating days, but she continues to be unfairly held in ‘El Helicoide’, a detention centre of the Bolivarian National Intelligence Service (SEBIN) in Caracas, Venezuela.
We demand the immediate and unconditional release Rocío, and her former partner Alejandro González Canales, and all those arbitrarily detained for political reasons. While Rocío remains arbitrarily detained, we call on you to guarantee her safety and that she has immediate access to her lawyers of choice.
Sincerely,

Jag är oroad över det fortsatta och godtyckliga gripandet av Rocío San Miguel. Under fem dagar var hon utsatt för ett påtvingat försvinnande, och nu hålls hon inspärrad i El Helicoide’, säkerhetstjänstens häkte i Caracas. Vi kräver hennes omedelbara frisläppande, liksom hennes före detta partner Alejandro González Canales, och dessutom att alla godtyckligt gripna av politiska orsaker genast släpps fria. I väntan på frisläppande, kräver vi att ni garanterar hennes säkerhet och att hon får omedelbar tillgång till en advokat som hon fritt väljer.

DATUM: Skriv före 15 april 2024.
UA: 13/24

Fatta Pennan | 2024-03-13
Även publicerad i AmnestyPress #1/2024