Kuba, Kambodja, Kina

Fatta Pennan | 2018-02-28
Även publicerade i AmnestyPress #1/2018

Kina: Gui Minhai bortförd från tåg

Den svenske bokförläggaren Gui Minhai fördes bort av civilklädd polis när han den 20 januari tillsammans med två svenska diplomater befann sig på ett tåg till Peking för undersökning av misstänkt ALS. Den 9 februari framträdde han i en TV-intervju i häktet i Ningbo och riktade hårda anklagelser mot Sverige. Frivilligheten i hans svar ifrågasattes.

Gui Minhai har i Hongkong publicerat böcker med kritik mot kinesiska ledare. Den 17 oktober 2015 ”försvann” han under semester i Thailand och dök upp i Kina i januari 2016 då han i TV ”bekände” ett trafikbrott från år 2003.

Skriv till
Minister of State Security
Chen Wenqing
14 Dongchang’anjie
Dongchengqu
Beijing Shi 100741
Folkrepubliken Kina

Dear Minister,

Allow me to express my deep concern about the fact that Swedish citizen Gui Minhai was detained again Saturday 20 January while he was travelling with two Swedish diplomats to seek medical help for a possible neurological condition.

I urge the authorities to immediately and unconditionally release Gui Minhai, unless there is sufficient credible and admissible evidence that he has committed an internationally recognized offence, and is granted a fair trial in line with international standards.

I also ask you to grant Gui Minhai prompt, regular and unrestricted access to medical care on request or as necessary.

And finally, pending his release I ask you to ensure that Gui Minhai, without delay, has regular and unrestricted access to his family and lawyers of his own choosing.

Respectfully,

Sammanfattning av brevet på svenska

Låt mig uttrycka min djupa oro över att den svenske medborgaren Gui Minhai återigen greps lördag 20 januari när han reste med två svenska diplomater för att söka medicinsk hjälp för en möjlig neurologisk sjukdom.

Jag uppmanar myndigheterna att omedelbart och villkorslöst frige Gui Minhai om det inte finns tillräckliga och trovärdiga bevis för att han har begått ett brott som är internationellt erkänt och att han får en korrekt rättegång.

Jag ber er också se till att Gui Minhai omedelbart får tillgång till regelbunden och oinskränkt hälsovård.

Avslutningsvis ber jag er, att i avvaktan på frigivning, se till att Gui Minhai har regelbunden och obegränsad möjlighet att träffa sin familj och de advokater han önskar. Högaktningsfullt,

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 19 mars.

En något kortare version av brevet finns i Amnesty Press nummer 1/2018.

UA 21/18


Kambodja: Oppositionsledare fortsatt häktad

Den 3 september 2017 greps Kem Sokha, ledare för oppositionspartiet CNRP, i sitt hem i Kambodjas huvudstad Phnom Penh. Han anklagas för förräderi och hotas av upp till 30 års fängelse. Den 1 februari hölls en ny häktesförhandling och återigen förvägrades Kem Sokha frigivning mot borgen. Observatörer i rättssalen noterade att Kem Sokhas hälsa verkar ha försämrats.

Högsta domstolen har upplöst CNRP inför valet i juli och hävdar att partiet i samarbete med USA:s regering har arbetat för att störta regeringen.

Skriv till
Minister of the Interior and Deputy Prime Minister
Sar Kheng
75 Norodom Blvd, Khan Chamkarmon
Phnom Penh
Kambodja
Fax: +855 23 426 585

Your Excellency,

In writing to Your Excellency I would like to express my concern for Kem Sokha. He has been held in isolated pre-trial detention since September 2017 on politically motivated charges of treason. In detention Kem Sokha’s health has severely deteriorated.

I urge the authorities to immediately and unconditionally release Kem Sokha due to this serious deterioration of his health.

Pending his release, Kem Sokha’s solitary confinement must be ended immediately. He must also be allowed unrestricted and confidential access to his lawyers, family and specialist independent medical care to address his health problems.  

I call on the authorities to ensure that all political activists and Human Right Defenders in Cambodia are able to peacefully exercise their right to freedom of expression, association and peaceful assembly without risk of arrest and harassment.

Respectfully,

Sammanfattning av texten på svenska

Ers höghet,

Jag vill uttrycka min oro för Kem Sokha. Han har suttit i häkte sedan september 2017 anklagad för politiskt motiverade anklagelser om förräderi. I häktet har Kem Sokhas hälsa allvarligt försämrats. Jag ber myndigheterna att omedelbart och villkorslöst frige Kem Sokha på grund av hans allvarligt försämrade hälsa.

I avvaktan på frigivning måste Kem Sokhas isolering upphöra och han måste få tillgång till sina advokater, familj och oberoende specialistvård för att åtgärda hälsoproblemen.

Jag uppmanar myndigheterna att se till att alla politiska aktivister och människorättsförsvarare i Kambodja fredligt kan använda sin yttrandefrihet, föreningsfrihet och mötesfrihet utan risk för gripanden och trakasserier.

Högaktningsfullt,

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 19 mars.

En något kortare version av texten finns i Amnesty Press nummer 1/2018.
UA 278/17


Kuba: Samvetsfånge överfallen

Den 20 mars 2017 dömdes Eduardo Cardet till tre års fängelse. Han är en av ledarna för MLC, den kristna befrielserörelsen, som sedan år 1988 arbetar för fredliga och demokratiska förändringar i Kuba.

Innan Cardet greps den 30 november 2016 hade han gett intervjuer med kritik mot styret i landet. Hans fru uppger att tre medfångar attackerat Cardet sedan han 19 december 2017 flyttats till annat fängelse.

Skriv till

Raúl Castro Ruz
Presidente de la República de Cuba
La Habana, Kuba
E-post: [email protected] (c/o Cuban Mission to UN)

Excelencia:

Mediante la presente quisiera expresar mi preocupación por la seguridad de Dr. Eduardo Cardet. El día 19 de diciembre pasado Dr. Cardet fue agredido por tres presos, luego de haber sido trasladado a la prisión denominada Cuba Sí.

Insto a las autoridades a poner en libertad de manera inmediata e incondicional al Dr. Eduardo Cardet, ya que es preso de conciencia, encarcelado únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión.

Les pido que investiguen la presunta agresión a Dr. Cardet y garanticen que se ponen en marcha medidas efectivas para proteger su seguridad y la de la población penitenciaria en todo momento.

Respetuosamente,

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 19 mars.

Sammanfattning av brevet på svenska

Med detta brev vill jag uttrycka min oro för Dr. Eduardo Cardets säkerhet. Den 19 december blev Dr. Cadet överfallen av tre fångar efter att ha överförts till fängelset som kallas Cuba Sí.

Jag uppmanar myndigheterna att omedelbart och ovillkorligt frige Dr. Eduardo Cardet, eftersom han är samvetsfånge, fängslad enbart för att fredligt ha utövat sin rätt till yttrandefrihet.

Fram till han friges måste myndigheterna garantera att han får vård av läkare efter eget val och att han får regelbunden tillgång till sin familj och till advokater han själv valt.

Jag ber er utreda det påstådda angreppet på Dr. Cardet och se till att effektiva åtgärder vidtas för att skydda hans och även andra fångars säkerhet.

UA 32/17


Fatta Pennan | 2018-02-28
Även publicerade i AmnestyPress #1/2018