Venezuela, Colombia, Saudiarabien

Fatta Pennan | 2014-11-19
Även publicerade i AmnestyPress #4/2014

Saudiarabien: Dödsdom mot islamisk präst

Den framstående shiamuslimske prästen Sheikh Nimr Baqir al-Nimr dömdes den 15 oktober till döden av en domstol i Saudiarabiens huvudstad Riyadh. Han greps den 8 juli 2012 och skottskadades då av säkerhetsstyrkorna. Anklagelserna mot honom härstammar från intervjuer och framträdanden vid religiösa ceremonier. Amnesty har undersökt texterna från dessa tillfällen och har inte funnit att Nimr al-Nimr har uppviglat till våld vilket myndigheterna har hävdat.

Rättegången kännetecknades av en rad brister. Den åtalade fick stundtals inte ens tillgång till papper och penna för att kunna bemöta anklagelser och advokaten underrättades inte om vissa viktiga rättegångsdagar och statskontrollerade medier drev en smutskastningskampanj mot den åtalade. Nimr al-Nimr har också förvägrats vård för sina skottskador.

I samband med den arabiska våren 2011 förekom protester i östra Saudiarabien där shiamuslimer anser sig vara utsatta för diskriminering. Myndigheterna slog ner protesterna hårdhänt och minst 20 personer dödades medan hundratals personer har gripits.

Skriv till
King and Prime Minister
King Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud
The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court, Riyadh
Saudiarabien
Fax: +966 11 403 3125 (det kan vara svårt att komma fram)

Your Majesty,
May I take this opportunity to express my grave concerns for Sheikh Nimr Baqir al-Nimr who has been sentenced to death on vague charges and after a deeply flawed trial.

I call on Your Majesty to quash his conviction and death sentence and release him immediately in relation to these charges. Moreover, I urge that he be provided with urgently needed medical treatment, without delay.

In closing, I urge Your Majesty to establish immediately an official moratorium on all executions with a view to abolishing the death penalty in Saudi Arabia.

Respectfully yours,

Sammanfattning av vädjandebrevet på svenska

Ers majestät,
Jag vill uttrycka min starka oro för Sheikh Nimr Baqir al-Nimr som är dömts till döden efter vaga anklagelser och efter en mycket bristfällig rättegång. Jag uppmanar Ers majestät att upphäva domen och dödsstraffet och att omedelbart frige honom när det gäller dessa åtalspunkter. Vidare, ber jag er att se till att Sheikh Nimr Baqir al-Nimr omedelbart ges erforderlig medicinsk vård.
Till sist vill jag uppmana Ers majestät att omedelbart utlysa ett officiellt moratorium för alla avrättningar med målet att avskaffa dödsstraffet i Saudiarabien.
Högaktningsfullt

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 15 december.([email protected])


Colombia : Dödshot mot 100 personer

Den 22 oktober riktades dödshot mot cirka 100 människorättsförsvarare i Colombia. Fernando Hernández Valencia, chef på Corporación Nuevo Arco Iris, fick ett brev där ledare för sociala rörelser, fredsaktivister och människorättsförsvarare hotades. Brevet var undertecknat centralcommandot i Svarta örnarna, en paramilitär grupp.

Fernando Hernández Valencia och flera av de dödshotade personerna tillhör CRS, den socialistiska förnyelseströmningen. CRS bröt sig år 1994 ur vänstergerillan ELN och slöt fred med regeringen. Sedan dess har omkring 100 medlemmar i CRS mördats eller försvunnit medan andra har tvingats gå i exil. Under det första halvåret 2014 beräknas omkring 30 människorättsförsvarare ha mördats i Colombia.

Skriv till
Presidente Juan Manuel Santos
Presidente de la República,
Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26
Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 596 0631

Sr. Presidente Santos:

Permítame expresar mi preocupación por el incremento de las amenazas de muerte contra personas defiendendo los derechos humanos en Colombia. Un caso actual es el de la declaración de amenazas de muerte enviada al Sr. Fernando Hernández Valencia, director de la Corporación Nuevo Arco Iris. Es sumamente importante que las autoridades de inmediato brinden protección efectiva a las personas amenazadas, y de acuerdo con sus deseos y necesidades.

Además, las autoridades deben ordenar una investigación exhaustiva e imparcial sobre las amenazas de muerte, hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia. Quisiera recordár a las autoridades que deben cumplir con su obligación de proteger a quienes defienden los derechos humanos, establecida en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998.

Insto a que las autoridades emprendan acciones contra las fuerzas paramilitares y romper cualquier vínculo entre éstas y las fuerzas de seguridad, de acuerdo con las reiteradas recomendaciones de la ONU.

Respetuosamente,

Sammanfattning av brevet på svenska

Tillåt mig att uttrycka min oro för ökningen av dödshot mot personer som försvarar mänskliga rättigheter i Colombia. Ett aktuellt fall är det dödshot som skickades till Fernando Hernández Valencia, chef för Corporación Nuevo Arco Iris. Det är mycket viktigt att myndigheterna ger ett omedelbart och effektivt skydd till de hotade och i enlighet med deras behov och önskemål.

Dessutom bör myndigheterna beordra en grundlig och oberoende utredning av hoten , offentliggöra resultatet och ställa de ansvariga inför rätta.

Jag vill påminna myndigheterna om ni bör uppfylla er skyldighet att skydda dem som försvarar mänskliga rättigheter, fastställt i FN:s deklaration om människorättsförsvarare, antagen 1998.

Jag uppmanar myndigheterna att vidta åtgärder mot paramilitären och, i enlighet med rekommendationer från FN, bryta de band som kan finnas mellan paramilitären och säkerhetsstyrkorna.

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 15 december. ([email protected])


Venezuela: MR-försvarare misshandlad

På morgonen den 17 oktober stoppades Luis Uzcátegui av fyra personer, däribland två poliser, nära sitt hem i Coro City, i delstaten Falcón. Han misshandlades svårt och hotades. Vid anmälan av misshandeln kunde han notera att två av angriparna fanns på polisstationen. Luis Uzcátegui kvarhölls i nio timmar och polisen försökte övertala honom att inte anmäla överfallet.

Luis Uzcátegui har grundat organisationen COPRODEH, en kommitté för att försvara familjer till offer för människorättsövergrepp i Falcón. Han tror att överfallet har samband med hans brors död år 2001, då Néstor Uzcátegui, 21, sköts till döds av polis i familjens hem. Sedan dess har Luis Uzcátegui arbetat för att de skyldiga ska straffas men ännu har ingen rättegång hållits.

Skriv till
Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas
Comisario General Juan Pablo Peñaloza
Av. Urdaneta, Esquina Pelotas a Punceres Edif Icauca,
La Candelaria
Caracas, Venezuela
Fax: +58 212 564 9847

Sr. Director:
La mañana del 17 de octubre, Sr. Luis Uzcátegui, miembro fundador del COPRODEH y actualmente miembro del COPROVIDH, fue interceptado cerca de su casa por cuatro personas, entre ellas dos agentes de la policía estatal de Falcón, que le propinaron una brutal paliza y lo amenazaron. Después de denunciar el ataque, Sr. Uzcátegui permaneció recluido bajo custodia durante nueve horas en las dependencias del CICPC.

Les pido a las autoridades que lleven a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre la agresión y la detención arbitraria denunciadas por Luis Uzcátegui, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia.

Al instar a las autoridades que tomen medidas efectivas para proteger la seguridad de Luis Uzcátegui, de acuerdo con los deseos del propio afectado, también quiro recordárles que deben cumplir con su obligación de proteger a quienes defienden los derechos humanos, establecida en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la ONU en 1998.

Respetuosamente,

Sammanfattning av brevet på svenska

På morgonen den 17 oktober blev Luis Uzcatégui, grundare av COPRODEH och nuvarande medlem av COPROVIDH, stoppad nära sitt hem av fyra personer, bland dem två polisagenter, som misshandlade honom brutalt och hotade honom. Efter att ha anmält attacken kvarhölls Luis Uzcátegui i nio timmar på polisstationen. Han fick ingen förklaring till kvarhållandet och fick inte kontakta vare sig advokat eller sin familj.

Jag vädjar till myndigheterna att genomföra en grundlig och opartisk utredning av händelsen och kvarhållandet, att resultatet offentliggörs och de ansvariga ställs inför rätta.

Samtidigt som jag uppmanar myndigheterna att vidta åtgärder för att skydda Luis Uzcátegui, enligt hans önskemål, vill jag påminna myndigheterna om ni bör uppfylla er skyldighet att skydda dem som försvarar mänskliga rättigheter, fastställt i FN:s deklaration om människorättsförsvarare, antagen 1998.

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 15 december. ([email protected])


Fatta Pennan | 2014-11-19
Även publicerade i AmnestyPress #4/2014