Pakistan, Peru, Venezuela

Fatta Pennan | 2014-03-05
Även publicerade i AmnestyPress #1/2014

Venezuela: Kräv respekt för yttrandefriheten

Den 4 februari inleddes studentprotester runt om i Venezuela. Den 12 februari dödades tre personer i samband med sammanstötningar i huvudstaden Caracas. Amnesty International fick rapporter om att säkerhetsstyrkor använde övervåld, däribland eldgivning med skarp ammunition. Journalister som bevakade händelserna angreps och fick utrustning beslagtagen. Människorättsförsvararen Inti Rodríguez hölls fängslad i två timmar och misshandlades av medlemmar från säkerhetstjänsten SEBIN och beväpnade civila. Oron har fortsatt i Venezuela och Amnesty kräver att yttrande- och mötesfriheten respekteras och att journalister och människorättsförsvarare kan arbeta utan hinder.

Skriv till
President
Nicolás Maduro Moros
Final Avenida Urdaneta, Esq. De Bolero
Palacio de Miraflores
Caracas, Distrito Capital
Venezuela
Twitter: @NicolasMaduro

Señor Presidente,
Permítame expresar mi preocupación por los violentos enfrentamientos durante manifestaciones en Caracas. Hay información que indica que las fuerzas de seguridad hicieron uso de fuerza excesiva y que hubo actos violentos contra manifestantes por parte de civiles armados, al parecer perpetrados con el consentimiento de las fuerzas de seguridad.
Insto a las autoridades que garantizen que se respeta el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, y a condenen públicamente todo acto de violencia o todo abuso que pretenda intimidar o silenciar a quienes ejercen su derecho legítimo de participar en manifestaciones; Además se debe ordenar una investigación exhaustiva e imparcial sobre los acontecimientos. Los detenidos deben ser acusados de un delito reconocible o puestos en libertad.
Nadie debe ser enjuiciado o detenido por ejercer su derecho legítimo a la libertad de expresión, asociación y reunión, especialmente los defensores de los derechos humanos y los periodistas, dada su fundamental labor de observación e información sobre las protestas y los abusos.
Attentamente,

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 27 mars.

Sammanfattning av vädjandebrevet på svenska

Tillåt mig att uttrycka min oro över de våldsamma sammanstötningar som skett under demonstrationer i Caracas. Det finns information som tyder på att säkerhetsstyrkorna använt överdrivet våld och att våld förekommit mot demonstranter utfört av beväpnade civila, som uppenbarligen agerat i samförstånd med säkerhetsstyrkorna.
Jag uppmanar myndigheterna att garantera yttrande- mötes- och föreningsfriheten och offentligt fördömer allt våld och varje övergrepp som avser att hota och tysta dem som utövar sin lagliga rätt att delta i demonstrationer.
Dessutom bör det beordras en grundlig och opartisk utredning av dödsfallen, de skadade och de uppenbarligen godtyckliga gripanden som skett under protesterna. De gripna bör delges anklagelse om brott i lagens mening eller friges.
Ingen bör gripas eller ställas inför rätta för sin rätt till yttrande- mötes- och föreningsfrihet, särskilt inte människorättsförsvarare eller journalister, givet deras viktiga arbete att bevaka och informera om protesterna och övergreppen.
Högaktningsfullt


Pakistan: Dömd till döden för hädelse

Mohammad Ashgar, brittisk medborgare som lider av psykisk sjukdom, dömdes år 2010 till döden för brott mot de lagar mot blasfemi som finns i Pakistan. Mohammad Ashgar fick en stroke år 2000 och lider av psykiska sjukdomar. Han uppges ha skrivit brev där han påstår sig vara profeten. Hans dödsdom är nu överklagad till en högre rättslig instans i Lahore.

Den 25 november greps Masud Ahmad, 72-årig homeopat, i sitt apotek i Lahore. Två personer som utgav sig för att vara patienter smygfilmade Masud Ahmad med mobiltelefon när han lurades att läsa en vers ur Koranen. Masud Ahmad, som har brittiskt medborgarskap, tillhör den religiösa gruppen Ahmaddiya som sedan 1974 inte erkänns som muslimer i Pakistan. Filmen överlämnades till polisen. Masud Ahmad är nu fri mot borgen. Pakistan har hårda lagar mot hädelse och dödsstraff kan utdömas även om ingen hittills har avrättats. Däremot har det hänt att hädelseanklagade personer har mördats.

Skriv till
Minister for Interior
Chaudhry Nisar Ali Khan
Room 404, 4th Floor, R Block
Pakistan Secretariat
Islamabad
Pakistan
Fax: +92 51 920 2624

Dear Minister Khan:
Having read that Mohammad Asghar, a British man suffering from mental illness, has been sentenced to death under Pakistan’s blasphemy laws, and another British man charged with blasphemy, Masud Ahmad, has been granted bail but is still at risk of attack from extremists, I call on you to drop the blasphemy charges immediately and unconditionally. Moreover, I seek guarantees for the safety of the two men and their families, as several individuals have been attacked and even killed following charges of blasphemy.
As the current blasphemy laws violate the right to freedom of thought, conscience and religion, are used maliciously to settle personal disputes and target Muslims and religious minorities alike, I urge that these laws be amended or abolished.
Lastly, I call on you to respect international law and standards on the use of the death penalty, including the prohibition on the execution of persons with mental illness, and to commute all death sentences.
Respectfully yours,

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 21 mars.

Sammanfattning av vädjandebrevet på svenska
Jag har hört talas om att Mohammad Asghar, en brittisk man som lider av psykisk sjukdom, har dömts till döden enligt Pakistans blasfemilagar och att en annan brittisk man åtalad för blasfemi, Masud Ahmad, är fri mot borgen men riskerar att utsättas för attacker från extremister. Jag uppmanar er att dra tillbaka hädelseåtalen snarast. Jag ber er också att se till att männen och deras familjer får skydd då åtskilliga individer som har anklagats för blasfemi har attackerats och till med dödats. Den nuvarande blasfemilagen kränker åsiktsfriheten, samvetsfriheten och religionsfriheten och har till och med använts i personliga dispyter. Den drabbar både muslimer och religiösa minoriteter och jag begär att dessa lagar förändras eller avskaffas.
Till sist vill jag be er att respektera internationell rätt och standard när det gäller användande av dödsstraff. Det är inte tillåtet att utdöma dödsstraff mot personer med mental sjukdom. Jag ber er att omvandla alla dödsdomar.
Högaktningsfullt


Peru: Ingen rättvisa för 2 000 kvinnor

Åklagarmyndigheten i Perus huvudstad Lima beslöt den 22 januari att lägga ner över 2 000 fall av misstänkta tvångssteriliseringar som kvinnor på landsbygden ska ha utsatts för under 1990-talet. Alberto Fujimori var då president och genom omfattande tvångssteriliseringar, som drabbade ursprungsfolk på landsbygden, skulle fattigdomen minskas.
Det uppskattas att minst 200 000 kvinnor och 22 000 män tvångssteriliserades (se reportage i Amnesty Press nr 3/2012). Efter nedläggningen av utredningen av de övergrepp drygt 2 000 kvinnor uppger sig ha blivit utsatta för kommer endast åtal att väckas mot de hälsovårdsarbetare som anses vara ansvariga för att María Mamérita Mestanza Chávez 1998 tvångssteriliserades vilket ledde till att hon avled.

Skriv till
President Ollanta Humala Tasso
Despacho Presidencial
Jirón de la Unión s/n Primera Cuadra- Cercado de Lima,
Peru
Fax: +511 311 4700
E-post: [email protected]

Señor Presidente,
Quiero expresar mi consternación por el hecho de que la Fiscalía haya archivado más de 2.000 casos de víctimas de presunta esterilización forzada ocurridos en la década de 1990 y sólo haya presentado cargos contra personal médico en el caso de María Mamérita Mestanza Chávez.
En tal sentido, hago un llamado a las autoridades pertinentes a que revisen esta decisión a la luz de los amplios indicios de que el personal médico que aplicó este programa de planificación familiar recibía presiones de las autoridades gubernamentales para alcanzar cuotas de esterilización y de que, en la mayoría de los casos, las mujeres no dieron su consentimiento libre e informado.
Es obligación del Estado garantizar los derechos sexuales y reproductivos de toda persona sin discriminación basada en el género, la raza o la situación económica, así como su obligación de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de todas las mujeres y familiares suyos que se hayan visto afectados por esta práctica.
Sinceramente,

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 21 mars.

Sammanfattning av vädjandebrevet på svenska

Jag vill uttrycka min bestörtning över att myndigheterna har lagt ner mer än 2 000 fall av påstådd tvångssterilisering under 1990-talet, och endast presenterat åtal mot medicinsk personal i endast ett fall, MMMC.

Jag uppmanar berörda myndigheter att se över detta beslut i ljuset av de många bevis som finns på att medicinsk personal som genomförde familjeplaneringsprogrammet utsattes för påtryckningar av regeringsmyndigheter för att uppnå uppsatta kvoter, och att kvinnorna i majoriteten av fallen, inte gett sitt fria och samtyckande godkännande.

Det är myndigheternas skyldighet att garantera de sexuella och reproduktiva rättigheterna för alla utan diskriminering grundad på ursprung, kön eller ekonomisk situation, liksom det är deras skyldighet att garantera rätten till sanning, rättvisa och kompensation till alla de kvinnor och familjer som drabbades.
Högaktningsfullt


Fatta Pennan | 2014-03-05
Även publicerade i AmnestyPress #1/2014