Stor konferens om flyktingfrågor under World Pride i Malmö

Under World Pride hölls heldagskonferensen ”LGBTQIA+ Refugees, Borders and Immigration Summit”. Flera hundra aktivister, politiker och representanter för människorättsorganisationer möttes i Malmö.

reportage | 2021-08-27
Av: Charlie Olofsson
Deltagare från RFSL i Prideparaden i Stockholm 2019 med en skylt som påminner om att samkönade relationer fortfarande är kriminaliserat i över 70 länder.

Deltagare från RFSL i Prideparaden i Stockholm 2019 med en skylt som påminner om att samkönade relationer fortfarande är kriminaliserat i över 70 länder. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Det var ett fullspäckat program som väntade under konferensen den 20 augusti, men det blev inte riktigt som planerat. Hela programmet försenades i nästan två timmar på grund av att två av deltagarna stoppades vid den svenska gränsen. Vad som egentligen hände är oklart, men under dagen återkom flera av talarna till händelsen och beskrev den smärta som gränsövergångar innebär för många hbtqi-personer med erfarenheter av flykt.

Först när de två stoppade deltagarna hade släppts av polisen och anlänt till konferensen inleddes programmet från scenen på Malmö Live. Europaparlamentarikern Alice Bah Kuhnke (MP) var värd tillsammans med hbtqi-experten Ulrika Westerlund.

Under dagen talade ledande internationella experter som Michael O’Flaherty, direktör på FRA, EU:s byrå för grundläggande rättigheter, Victor Madrigal-Borloz, FN:s självständiga expert på sexuell orientering och könsidentitetoch Flávia Piovesan, kommissionär för den Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter, IACHR.

Från scenen hördes också röster från många olika hbtqi-organisationer och från personer med egna erfarenheter av att tvingas fly på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Vissa deltagare var på plats i Malmö medan andra deltog på länk från olika delar av världen.

Karl Yves Vallin från RFSL Newcomers i Malmö.

Karl Yves Vallin från RFSL Newcomers i Malmö. Foto: Privat

Att ge plats åt hbtqi-personers egna berättelser och erfarenheter under konferensen var viktigt, menar Karl Yves Vallin, projektledare för RFSL Newcomers i Malmö.

– Man kan inte stötta hbtqi-personer på flykt utan att lyssna på oss. Vi måste synas och visa att vi inte bara är siffror utan riktiga människor, säger han i en intervju med Amnesty Press.

Under konferensen lyftes hbtqi-personers utsatthet i transitländerna som en särskilt angelägen fråga. Det handlar om länder som många på flykt mot Europa måste passera längs vägen. Under konferensen beskrevs hur hbtqi-personer på flykt lever under svåra förhållanden i länder som Kenya, Thailand, Turkiet och Grekland. Många saknar boende, mediciner och grundläggande säkerhet, enligt experterna på konferensen.

– Det är tydligt att de här länderna inte erbjuder tillräckligt skydd för hbtqi-personer, säger Karl Yves Vallin.

En aktivist som deltog under konferensen i Malmö via länk från Nairobi beskrev situationen för hbtqi-personer på flykt från Uganda. Där är homosexualitet kriminaliserat och kan ge långa fängelsestraff.

Dessutom finns flera fall då hbtqi-personer har utsatts för brutalt våld eller rent av mördats av lokala mobbar. Många hbtqi-personer som hotas i Uganda flyr till grannlandet Kenya, men även där är utsattheten stor och många hamnar i hemlöshet och lever med hot och våld.

För hbtqi-personer som tvingas fly räcker det ofta inte att ta sig till grannlandet, konstaterar Karl Yves Vallin. Han menar att gruppen på grund av det behöver prioriteras av länder som ligger i framkant med sina hbtqi-rättigheter.

– Det är bara några länder som är villiga att ge hbtqi-personer skydd. Därför måste de länderna, inklusive Sverige, prioritera hbtqi-personer i asylprocessen, säger han.

Vid konferensen under World Pride diskuterades villkoren för hbtqi-personer på flykt ur många olika perspektiv. Ett samtal hade fokus på hur internationella organisationer bäst kan stötta etableringen av hbtqi-inriktade härbärgen i transitländer. Deltagarna i panelen förespråkade en modell där härbärgena finansieras av internationellt bistånd men drivs lokalt av hbtqi-personer på flykt.

Ett annat samtal handlade om hur asylprocessen och mottagandet i destinationsländerna kan förbättras. En internationell transexpert lyfte till exempel behovet av bättre sjukvård för asylsökande i Sverige.

– Det finns en formulering om att man ska få tillgång till vård som inte kan vänta. I den definitionen inkluderas inte transvård och inte nödvändigtvis psykiatrisk vård, men för många asylsökande hbtqi-personer är den vården faktiskt akut, sade experten från scenen.

Karl Yves Vallin hoppas att konferensen i Malmö den 20 augusti ska göra ett verkligt avtryck.

Karl Yves Vallin hoppas att konferensen i Malmö den 20 augusti ska göra ett verkligt avtryck. Foto: Privat

Flera talare lyfte fram att hbtqi-personer är en särskilt utsatt grupp inom gruppen asylsökande även efter ankomsten till destinationslandet. Det tror Karl Yves Vallin att det behövs ökad medvetenhet om, så att man från myndigheterna kan erbjuda extra stöd.

– Andra som flyr har ofta stöttning, både mentalt och ekonomiskt, av sin familj eller av andra som kommer från samma land eller delar ens religion. Så är det inte för hbtqi-personer. Ofta är det din egen familj du flyr ifrån och du kanske inte litar på andra från ditt hemland på grund av dina tidigare erfarenheter. Det här gör att asylsökande hbtqi-personer kan behöva mer stöd från staten än andra flyktinggrupper, säger Karl Yves Vallin till Amnesty Press.

LGBTQIA+ Refugees, Borders and Immigration Summit arrangerades av Malmö Pride och Copenhagen Pride i nära samarbete med Rainbow Railroad, ORAM Refugee, Human Rights Watch och Amnesty International. Konferensen stöttades även av UNHCR och flera regionala organisationer som jobbar nära hbtqi-personer på flykt.

Konferensen var det avslutande eventet för World Prides människorättsforum och i slutet av arrangemanget lämnades stafettpinnen över till arrangörerna för nästa World Pride, som hålls i Sydney år 2023.

Karl Yves Vallin hoppas att konferensen den 20 augusti ska göra ett verkligt avtryck, så att fler hbtqi-personer ska få möjlighet att leva ett liv i trygghet.

– Jag hoppas att detta blir början på en verklig förändring där asylsökande hbtqi-personer blir lyssnade på, säger han.

Charlie Olofsson
[email protected]

Fotnot: Under konferensen gällde The Chatham House Rules. Det innebär att det inte var tillåtet att fotografera eller direktcitera och namnge deltagarna.

Läs också

LGBT+ Afghans desperate to escape amid Taliban takeover (Openly/Reuters 22 augusti 2021)

LGBT+ Afghans in hiding, fearing death under Taliban (Openly/Reuters 19 augusti 2021)

reportage | 2021-08-27
Av: Charlie Olofsson