EUROPRIDE2018: En bit kvar till rättvisa på arbetsplatsen

Enligt diskrimineringslagen måste arbetsgivare bland annat jobba förebyggande för att motverka diskriminering baserat på kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck. Många arbetsgivare har tagit steg i rätt riktning för att skapa en mer inkluderande arbetsplats, men mycket återstår att göra. Det konstaterades vid seminarier under Europride i Stockholm.

reportage | 2018-08-03
Av: Marina Henrikson
Ann-Christine Ruuth, föreläsare och präst.

Ann-Christine Ruuth, föreläsare och präst. Foto: Marina Henrikson

– Det är fantastiskt att det finns en diskrimineringslag som faktiskt förbjuder diskriminering på grunder som har med könsidentitet och könsöverskridande uttryck att göra, men det hjälper inte att måla upp den i personalrummet. För att det ska bli verklighet måste vi förändra hur vi tänker, säger Ann-Christine Ruuth, föreläsare och präst, som bjudits in av fackförbundet Vision för att prata om transpersoners situation i arbetslivet.

Enligt Ann-Christine Ruuth finns det en föreställning om att diskrimineringslagens existens gör att man som arbetsgivare bara behöver komponera ett antal policydokument och så räcker detta som åtgärd. Det är inte nog, utan vad som behövs är ett processtänkande, menar hon.

Ledningen bör först och främst skaffa sig gedigna kunskaper om ämnen som handlar om kön, sexualitet och identitet, och ta itu med sina egna värderingar och tveksamheter. Man bör starta en process där dessa frågor lyfts och arbeta fram en strategi för hur man ska agera som arbetsgivare. Man bör även samla medarbetarna och tala om dessa ämnen.

Kulturhuset har under veckan förvandlats till Europride House.

Kulturhuset har under veckan förvandlats till Europride House. Foto: Charlie Olofsson

Fackförbundet Unionen har sedan år 2011 delat ut ett pris till arbetsgivare som anses agera goda förebilder och som inspirerar andra arbetsplatser till att arbeta med hbtq-frågor ur ett rättighetsperspektiv. Det är medlemmarna i Unionen som kan nominera sin egen arbetsplats.

Årets vinnare är IBM Sverige och enligt Unionen uppmärksammas företaget bland annat för sitt långsiktiga arbete med att stödja de medarbetare som erhållit könsbekräftande vård. Marie Nilsson, Nordisk mångfaldschef på IBM, säger att det faktum att företaget har en mångfaldschef som arbetar heltid med mångfaldsfrågor visar att företaget tar dessa frågor på allvar.

Hon säger vidare att många andra länder tror att Sverige generellt sett kommit väldigt långt i arbetet med mångfaldsfrågor, men att så faktiskt inte är fallet.

Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, tycker att det har skett framsteg men att det fortfarande finns många problem:

– Hbtq-personer möter fortfarande diskriminering, fobier, hat och andra beteenden som begränsar deras möjlighet att delta i samhällslivet men också att utvecklas självständigt och på sitt eget sätt.

Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Foto: Marina Henrikson

Mikael Sjöberg refererar även till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som lyft fram det faktum att ett stort antal unga hbtq-personer i Sverige inte slutför sin gymnasieutbildning på grund av psykisk ohälsa. Detta påverkar deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och detta är ett problem som är viktigt att lyfta fram.

Enligt Mikael Sjöberg är det här frågor som behöver hanteras på många olika nivåer: på en samhällsnivå såväl som bland arbetsgivare och organisationer. Sedan anser han att alla människor också har ett individuellt ansvar för hur man tänker och agerar.

Ann-Christine Ruuth säger att det givetvis är positivt för företag att få ett rykte om sig att de erbjuder en arbetsplats där det är lätt för hbtq-personer att inkluderas på sina villkor. Detta underlättar i både rekryteringen av nya medarbetare och för den existerande personalstyrkan:

– Alla vinner. Det blir lättare att andas för alla, och du får medarbetare som faktiskt kan lägga energi på sitt arbete istället för att hålla undan sig själva hela tiden.

Marina Henrikson
[email protected]

Programmet för Europride 2018

Amnesty Press på Europride 2018

EUROPRIDE2018: Negativ utveckling för hbtqi-rättigheter i många länder (5 augusti 2018)

EUROPRIDE2018:Partiledarna ställdes mot väggen av RFSL (4 augusti 2018)

EUROPRIDE2018: Hetsigt när politiker debatterade asylrätten (3 augusti 2018)

EUROPRIDE2018: Koloniseringen av Sápmi – en fråga för hbtqi-rörelsen? (2 augusti 2018)

EUROPRIDE2018: Nationalismen och hotet mot hbtqi-rörelsen (2 augusti 2018)

EUROPRIDE2018: Barbro Westerholm är inte färdig med politiken (1 augusti 2018)

EUROPRIDE2018: Bangladesh i fokus för Queer Amnesty (31 juli 2018)

reportage | 2018-08-03
Av: Marina Henrikson