I skandalernas kölvatten – nu ska vapenexportlagen skärpas

Den svenska lagen kring vapenhandel har kallats världens striktaste. Ändå har ett antal avslöjanden om vapensamarbeten med diktaturer som Saudiarabien lett till skandal. Under ett seminarium den 27 mars möttes politiker för att diskutera hur lagstiftningen kring svensk vapenexport bör ändras. En utredningen ska vara färdig i december 2014.

reportage | 2013-04-08
Av: Jessica Stensell

På förmiddagen inleddes seminariet i Stockholm med en föreläsning av två människorättsaktivister från Bahrain, Hamid Khalif och Sayed Mohamed, som beskrev nuläget i sitt land efter den arabiska våren 2011.

Hamid Khalif, aktivist från Bahrains största oppositionella parti Al-Wefak, föreläste om Bahrains kvinnliga demonstranter under revolutionen. Kvinnor har haft och har fortfarande en framträdande roll hos de protesterande.

 Sayed Mohamed, människorättsaktivist från Bahrain, var en av de som talade på seminariet.

Sayed Mohamed, människorättsaktivist från Bahrain, var en av de som talade på seminariet. Foto: Jessica Stensell

Demokratirörelsen har funnits länge i Bahrain och utökade sina protester när arabiska våren började år 2011. Det lilla öriket har ett mycket strategiskt geopolitiskt läge. Den amerikanska femte flottan har sin bas där och diktaturen Saudiarabien, som Sverige har vapensamarbete med, är ett grannland.
– Vi har sett trupper från Saudiarabien komma till Bahrain för att hjälpa regimen. Det gör det ännu svårare för oss att fortsätta vår kamp för frihet och demokrati, sade Sayed Mohamed under frågestunden.

Demonstranter vid Pärlrondellen i Manama i februari 2011. Efter några veckor slogs protesterna ned och monumentet revs.

Demonstranter vid Pärlrondellen i Manama i februari 2011. Efter några veckor slogs protesterna ned och monumentet revs. Foto: Neil Sammonds/AI

Minst 80 personer har dödats på grund av protesterna i Bahrain. Många fler har fängslats för fredliga demonstrationer. Bland de värsta kränkningarna som sker är att polisen torterar de gripna innan de tas till polisstationen. Sayed Mohamed berättade om en demonstrant som dött i polishäkte. Trots detta fortsatte rättegången mot den döde mannen som blev dömd till sju år i fängelse. När domaren fick reda på dödsfallet sänktes domen till tre år.
– Jag träffade den svenske utrikesministern och nämnde antalet döda för honom. De kommentarer jag fick gjorde mig besviken. Carl Bildt sade att situationen i Bahrain inte är så pass allvarlig som i andra länder. Men om jag nämnde varje kränkning som regimen utfört så skulle det ta flera dagar, fortsatte Sayed Mohamed.

Paneldiskussion. Från vänster: Torbjörn Björlund (V), Bodil Ceballos (MP), Ulrik Nilsson (M), Kerstin Lundgren (C), Urban Ahlin (S) och Anna Ek (Svenska Freds).

Paneldiskussion. Från vänster: Torbjörn Björlund (V), Bodil Ceballos (MP), Ulrik Nilsson (M), Kerstin Lundgren (C), Urban Ahlin (S) och Anna Ek (Svenska Freds). Foto: Jessica Stensell

Seminariet fortsatte med en paneldiskussion om svensk vapenhandel. Detta med anledning av en ny utredning, kallad KEX, som har tillsatts av regeringen för att komma fram till hur vapenexportlagen ska skärpas. I panelen deltog fem riksdagsledamöter från Exportkontrollrådet och KEX-utredningen tillsammans med Anna Ek, ordförande i Svenska Freds. Att besöket från Bahrain gjort intryck märktes genom att flera i panelen tog upp Bahrain som ett exempel på varför det är viktigt att den svenska lagstiftningen kring vapenexport ses över.
– Vi har en lagstiftning som säger att man inte bör exportera till länder som har grova och omfattande kränkningar mot mänskliga rättigheter. Man bör inte heller exportera till länder som riskerar att hamna i konflikt. När det gäller Saudiarabien och relationen med Bahrain så är det helt uppenbart att båda de kriterierna har brutits, sade Urban Ahlin (S), medlem i KEX-kommittén.

KEX har ett planerat slutdatum i december 2014. Innan dess finns en rad olika frågor och dilemman kring svensk vapenexport som ska redas ut. Att lägga till ett demokratikriterium i lagen har tagits upp som en möjlighet.
– Egentligen är det inte själva lagen som är felet. Det är hur den sedan har tillämpats och hur den med praxis tillåts urholkas mer och mer. Därför måste vi ändra lagstiftningen, sade Bodil Ceballos (MP), också medlem i KEX-kommittén.

När panelen blev tillfrågad om vad som är viktigt att förändra var det konsensus om att följdleveranser är ett problem i nuläget. Dessa leveranser kan vara exempelvis reservdelar, uppdateringar eller ammunition till produkter som köpts av ett land för flera år sedan. Följdleveranser utgör det mesta av Sveriges vapenexport och stoppas endast vid bindande sanktioner, till exempel från Europeiska unionen, EU, eller Förenta nationerna, FN.
– Har man en gång gett ett leveranstillstånd så är antagandet att du ska kunna ha det under hela livstiden. Och det kan hända väldigt mycket med ett vapensystem som lever i 30-40 år, sade Ulrik Nilsson (M), medlem i KEX-kommittén.
– Men det är också viktigt att vi står för de avtal vi har ingått. Det är när vi tecknar nya avtal som vi måste fundera på hur man begränsar så att det inte är nya vapensystem vi de facto levererar, tillade han.

Ett annat problemområde som togs upp var bristen på kontroll av svenska vapen som sprids vidare till icke-godkända länder. En del diskussioner uppstod också kring de svenska myndigheter som etablerats för att gynna vapenhandeln. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) är den myndighet som ansvarar för att ge tillstånd till vapenhandel och de kan rådfråga Exportkontrollrådet i svårbedömda fall. Det mesta av arbetet är sekretessbelagt, vilket samtliga i panelen till viss del.ville ändra på.
– Rådet har en konstig roll. Vi ska kontrollera vad ISP gör men får inte berätta för någon om det är fel eller rätt. Det borde finnas en mycket större transparens om hur besluten tas. Vi kan förklara varför vi har sagt eller röstat på ett visst sätt utan att avslöja hemligheter som har att göra med rikets säkerhet att göra, sade Torbjörn Björlund (V) som sitter med i Exportkontrollrådet.

Både Torbjörn Björlund (V) och Bodil Ceballos (MP) var överens med Anna Ek (Svenska Freds) om att Sverige på lång sikt inte bör exportera vapen alls. Resten av politikerna i panelen delade dock inte den visionen.
– Vi vill ha ett försvar och då måste försvaret ha någon form utav utrustning. De ska ju inte bara dricka kaffe. Och det innebär att vi antingen måste ha vapen som vi tillverkar och som då behöver säljas, eller också att vi behöver köpa vapen och då måste vara i händerna på de få länder vi kan köpa av, sade Kerstin Lundgren (C), med i Exportkontrollrådet och medlem i KEX-kommittén.

Text och bild: Jessica Stensell

Fotnot: Seminariet hölls 27 mars 2013 i Stockholm och arrangerades av Miljöpartiet, Centerpartiet, Svenska Freds och Amnesty International Sverige.

Läs mer
Bahrain: Still paying a heavy price for freedom (briefing från Amnesty 14 februari)

”Glöm inte Bahrain” - från MR-dagarna i Göteborg (Amnesty Press 14 november 2012)

reportage | 2013-04-08
Av: Jessica Stensell