Varför slår han? Mäns våld mot kvinnor.

reportage | 2003-12-29

90 till 95 procent av våldet i vårt samhälle förövas av en man. Förra året misshandlades minst 21 500 kvinnor. Mörkertalet bedöms vara stort.
– Alla män slår inte kvinnor. Alla män begår inte övergrepp. Jag vill till och med säga att alla män inte ens ligger i riskzonen, säger Klas Hyllander, kommunikatör för Föreningen Manliga Nätverket.

Föreningen Manliga Nätverket bildades för tio år sedan och började som en protestaktion inom Rädda Barnen mot mäns våld. Manliga Nätverket arbetar för jämställdhet, mot mäns våld och övergrepp och för mänskliga förväntningar på pojkar och män, med fokus på män. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och välkomnar alla, såväl män som kvinnor.

– Det finns schablonbilder att det är psykiskt sjuka, missbrukare och andra människor med problem som slår kvinnor. Men 46 procent av alla kvinnor över 15 år har enligt rapporten ”Slagen dam” någon gång utsatts för fysiskt våld eller hot om våld. Det handlar inte om några få monster som ska sättas i fängelse och sedan är problemet löst, säger Klas, när han gästar Amnestys sekretariat i Stockholm för att utbilda personalen under en förmiddag.

Män som misshandlar kvinnor kommer från alla samhällsgrupper. För att förklara varför vissa män misshandlar kvinnor utvecklar Klas ett resonemang:
– Jag är inte jämställd. Det finns ingen man som är jämställd. Inte heller finns det någon kvinna som är jämställd. Redan från det att vi är små behandlas pojkar och flickor olika, säger Klas.

Ett exempel på detta är resultatet från ett jämställdhetsprojekt som gjordes på förskolorna Tittmyran och Björntomten i Gävleborgs län. Med hjälp av först en bandspelare och sedan videofilmning dokumenterade personalen sitt arbete med barnen. Personalen pratade hela tiden med flickorna och använde mycket språkliga begrepp och känslor. Pojkarna fick kommandon och tilltalades ibland med oavslutade meningar. Om en anställd klädde på en flicka och en pojke avbröt, fick han genast hjälp med kläderna. Flickan fick däremot vänta på sin tur.

– Vi impregneras alla av en bild om hur pojken/mannen ska vara. Vi bidrar alla, män och kvinnor, till att det ser ut som det gör. Pojkar får tillsägelse att sluta gråta, och flickor ska vara duktiga, säger Klas.

Han anser att gruppen män visar klassiska symtom för en grupp som är förtryckt. Detta genom att många män - vid sidan av makten och privilegierna - bland annat berättar om brister i sitt eget känsloliv och brister i sitt sociala nätverk. Vidare att gruppen män uppvisar högre självmordsfrekvens, dör tidigare, skadar sig mer och är överrepresenterade inom kriminalitet och våld.

– Männen är förtryckta av den skadande föreställningen av manlighet i den kultur som vi lever i, säger Klas. Ofta är män själva, men även samhällsinstitutioner såsom militären, sporten, media och arbetet, tongivande i att föra vidare en dominant och aggressiv maskulinitet.

I vår kultur är synen att en bra man ska klara sig själv, jobba hårt, behärska sig, ta hand om sin kvinna och sina barn, inte visa osäkerhet och alltid vilja ha sex om erbjudandet finns. Är han annorlunda riskerar han att klassas som omanlig. Han anstränger sig än mer för att passa in och hans ångest riktas utåt.

– När inget annat hjälper för att upprätthålla den överordning som är sammanhäftad med föreställningen av manlighet tar mannen till våld. Det har alltid ett syfte. Våldet genomdriver en vilja, ett synsätt att upprätthålla någon slags överordning, säger Klas.

– Men samtidigt gäller ju i vår kultur att en riktig man inte ska slå sin kvinna. Därför döljer han det med alla medel, annars förlorar han anseendet utåt, fortsätter Klas.

Den norska organisationen Alternativ till Vold har sett ett mönster i att de som misshandlar har blivit utsatta för en mycket stark kränkning som har skapat vanmakt. Händelsen har inte blivit bearbetad. Kränkningen kan vara att mannen själv har blivit misshandlad, bevittnat misshandel eller blivit kränkt på något annat sätt.

Enligt Klas krävs det för att en man ska misshandla en kvinna en vanmaktskapande händelse som inte har bearbetats, kombinerat med mansförtryck. Alla män i vår kultur är utsatta för mansförtryck, som är grundorsaken till manliga beteendemönster, och som bland annat gör att män inte får behålla tillgången till den naturliga läkeprocessen som bygger på gråt och andra utlopp av känslor, anser han.

– Det är inte alla mäns skuld att vissa män slår, men det är allas ansvar att förändra de villkor män och kvinnor har, säger Klas Hyllander.

Text: Emma Forsberg, praktikant Amnesty Press

Vill du veta mer om Manliga Nätverket?

reportage | 2003-12-29