Manifestationer för Syrien

reportage | 2012-03-19

Ett år har gått sedan massprotesterna mot den syriska regimen startade. Regimen tar till allt mer drastiska åtgärder för att kväsa kraven på demokrati och slå ner på oppositionen. Det finns inga exakta siffror på hur många människor som dödats men FN talade nyligen om 10 000 döda. Samtidigt visar sig världssamfundet och FN vara oförmögna att enas om vilka åtgärder som är nödvändiga för att rädda livet på alla de människor som riskerar att dö, i en konflikt som allt mer börjar likna ett inbördeskrig. Den 14 mars släppte Amnesty International rapporten I wanted to die – Syria's torture survivors speak out. Den vittnar om systematisk tortyr och misshandel av frihetsberövade. Den 17 mars samlades människor runt om i Sverige, även i Stockholm för att uppmärksamma att något måste göras.

På Medborgarplatsen samlades människor för att hedra offren i Syrien.
Foto: Jacob Bomgren

På Medborgarplatsen i Stockholm arrangerade författaren och samhällsdebattören Kurdo Baksi en manifestation för offren i Syrien där flera talare var inbjudna.
I en minut stannade Medborgarplatsen upp för att i tystnad hedra offren i Syrien innan talen började.

  • Aldrig mer sa världens ledare efter massmorden på 1990-talet i Rwanda och forna Jugoslavien men ändå händer det igen, konstaterade Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.

Aleksander Gabelic riktade skarp kritik mot FN och världssamfundet och anser att omvärlden måste ta sitt ansvar trots att FN:s säkerhetsråd är blockerat och presenterade en rad akuta åtgärder:

  • Generalförsamlingen måste ta över ansvaret när säkerhetsrådet är blockerat och upprätta en humanitär korridor och omvärlden måste vara beredda att med en internationell styrka säkerställa att hjälpen når fram.

Aleksander Gabelic. Foto: Jacob Bomgren

Han kritiserade också Kina och Rysslands återkommande veton mot en FN-resolution.

  • Ryssland och Kinas agerande är skamligt, EU bör använda all sin politiska, diplomatiska och ekonomiska kraft för att sätta press på de två staterna, krävde Aleksander Gabelic.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens ordförande, Anna Ek, beskrev Assad-regimen som grym, cynisk och kall och berättade för folket på Medborgarplatsen hur människor hindras från att fly:

  • Tusentals syrier har försökt fly landet och det är väldigt många som har trampat på personminor och fått kroppsdelar bortsprängda.

Likt Aleksander Gabelic kritiserade Anna Ek Ryssland och Kina för att prioritera vapenhandel framför mänskliga rättigheter, dock med en hårdare retorik:

  • Ni har grovt misskött ert ansvar för fred och säkerhet. Ni är inget annat en ynkryggar och jag hoppas att ni packar era väskor och försvinner långt bort från jordens yta. Och glöm inte att ta med er Bashar al-Assad när ni drar.
    _** Anna Ek. Foto: Annie Beckman**_

Samtidigt som Anna Eks ord ekade över Medborgarplatsen talade Amnestys generalsekreterare Lise Bergh inför det hundratal personer som samlats på Norrmalmstorg.

  • Vi skäms över det internationella samfundets oförmåga att stoppa blodbadet i Syrien, sade Lise Bergh.

Amnestys manifestation anordnades i samarbete med flera syriska organisationer och i folkmassan bland flaggor och plakat samlades det in namnunderskrifter, bland annat för att sätta press på Ryssland att strypa vapentillförseln till Assad-regimen. Representanter de syriska grupperna som fanns på plats tackade Amnesty för att manifestationen arrangerades och bidrog till att åhörarna fick en djupare inblick i situationen för civilbefolkningen.

Aktivister på Norrmalmstorg. Foto: Karin Lehnér

Det fanns även representation från politiskt håll genom Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt och riksdagsledamöterna Ismail Kamil (FP), Valter Mutt (MP) och Amine Kakabaveh (V). Även Hazem Al-Saleh, Lasse Karlsson och Azad Heyder talade.

Ismail Kamil talade om vikten av att tillgodose alla minoriteters behov i den allvarliga situation som råder i Syrien, även när konflikten nått ett slut. Jonas Sjöstedt höll med om att situationen i Syrien är mycket allvarlig och att något måste göras direkt.

Ismail Kamil. Foto: Karin Lehnér

-Nu måste omvärlden sätta maximal press på Assad. Det är en regim som helt utan legitimitet för ett krig mot sin egen befolkning. Det är dags att höja tonläget och det viktiga är ett humanitärt tillträde, sade Jonas Sjöstedt.

Jonas Sjöstedt. Foto: Karin Lehnér

Amine Kakabaveh tyckte att utrikesminister Carl Bildt måste anstränga sig mer för att göra Sveriges röst hörd inom FN och EU och beskrev hur den syriska regimen sprider lögner i ett försök att rättfärdiga sitt övervåld:

  • De ljuger och säger att kvinnor och barn är beväpnade. Det här är på väg att bli ett ”andra Rwanda”. Oskyldiga människor har blivit ett mål för extrema och mörka krafter.

Amine Kakabaveh. Foto: Karin __Lehnér

Det gemensamma för dagens talare under manifestationerna var att världssamfundet misslyckats med sina skyldigheter och måste agera men också hur viktigt det är att alla människor engagerar sig som idag.

  • Vänner, vi kommer fortsätta arbeta för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter i Syrien. Det är inget val vi har – det är allas vår skyldighet, sade Lise Bergh.

Text: Jacob Bomgren

Foto: Karin Lehnér & Jacob Bomgren

reportage | 2012-03-19