Turkiet: ”Rättvisan segrar”

En domstol i Turkiet har upphävt domarna mot fyra människorättsförsvarare. Men fallet mot Taner Kılıç, tidigare ordförande i Amnesty Turkiet, ska prövas igen.

artiklar | 2022-12-28
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #4/2022
Taner Kılıç, numera hedersordförande i Amnesty Turkiet, lämnade häktet i Izmir den 15 augusti 2018 och möttes av sin familj efter 14 månader i häkte.

Taner Kılıç, numera hedersordförande i Amnesty Turkiet, lämnade häktet i Izmir den 15 augusti 2018 och möttes av sin familj efter 14 månader i häkte. Foto: Privat/Amnesty

Den 22 november meddelade kassationsdomstolen i Turkiet, den högsta rättsliga instansen i landet, att domarna mot Taner Kılıç, İdil Eser, Özlem Dalkıran och Günal Kurşun – fyra av elva människorättsförsvarare i Büyükada-fallet som dömdes i juli 2020 – ska upphävas. Därmed kan slutpunkten vara nära i detta rättsfall efter drygt fem år. Taner Kılıçs fall skickas dock tillbaka till den första rättsliga instansen där det väntas komma upp i mars 2023.

Det var i juni 2017 som Taner Kılıç, ordförande i Amnesty Turkiet, greps och anklagades för terroristrelaterade brott. Den 5 juli 2017 greps tio människorättsförsvarare, däribland İdil Eser, chef för Amnesty Turkiet och den svenske utbildaren Ali Garawi, när de höll en workshop i digitalt skydd och säkerhet på ön Büyükada utanför Istanbul.

Senare frigavs de tio men Taner Kılıç, vars åtal hade fogats till Büyükada-gruppen, frigavs mot borgen först den 15 augusti 2018. Vid tolv olika rättegångstillfällen har processen fortsatt. Amnesty och andra organisationer har riktat hård kritik mot bristen på bevisen för åklagarsidans anklagelser.

I juli 2020 dömdes Taner Kılıç till 6 år och tre månaders fängelse för att ha varit “medlem i en terrororganisation”. İdil Eser, Özlem Dalkıran och Günal Kurşun dömdes till 25 månaders fängelse för att ha “assisterat en terroristorganisation”. De dömda har varit på fri fot i väntan på en slutlig dom.

I maj 2022 slog Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg fast att myndigheterna i Turkiet inte hade "någon rimlig misstanke om att Taner Kılıç hade begått ett brott".

Europadomstolen fann också att han hölls häktad under förundersökningen för terrorismrelaterade anklagelser och att detta var "direkt kopplat till hans verksamhet som människorättsförsvarare". Amnesty International konstaterade efter kassationsdomstolens beslut att rättvisan hade segrat.

– Dagens beslut sätter äntligen punkt för den rättsliga parodi som fått uppseendeväckande proportioner. Samtidigt som vi är enormt lättade över att domarna äntligen hävts, är vi besvikna över beslutet om att Taner Kılıçs fall kräver ytterligare utredning, sade Agnès Callamard, Amnesty Internationals generalsekreterare. Dagens dom avslöjar det verkliga syftet med sådana här politiskt motiverade åtal: att använda domstolarna som ett vapen för att tysta kritiska röster.

Ulf B Andersson

Läs mer från Amnesty Press

Rättegången fortsätter i Turkiet (26 februari 2020)

Turkiet: ”Det mest skrämmande är oförutsägbarheten” (28 maj 2019)

Taner Kılıç fri mot borgen (27 augusti 2018)

En lång dag i Istanbul (21 november – även i nummer 4/2018)

artiklar | 2022-12-28
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #4/2022