Fängslad för sin kamp mot slaveriet

Reportage | 2012-10-17
Även publicerad i AmnestyPress #3/2012

Birame ould Abeidi frigavs den 3 september.

I Mauretanien äger människor fortfarande slavar. Birame ould Abeidi har kämpat mot slaveriet i hela sitt vuxna liv. Efter att ha bränt böcker i april som en protest mot slaveriet har han suttit fängslad i över fyra månader, anklagad för brott mot nationens säkerhet.

Flera demonstrationer har hållits av regeringens anhängare för att få Birame ould Abeidis högra hand avhuggen sedan han fängslades i april i år. De som istället demonstrerat för hans frisläppande har mötts med våld av militären och flera har fängslats. Slaveri avskaffades 1981 och år 2007 blev det ett brott enligt lagen men den starka traditionen lever vidare och bara ett fall av slaveri har tagits upp i domstol. Detta trots att organisationerna IRA (Initiative pour la Résurgence du movement Abolitionniste en Mauritanie) och SOS Esclaves har belyst hundratals fall av slaveri det senaste decenniet. Av landets drygt tre miljoner invånare uppskattas över 20 procent vara slavar eller ättlingar till slavar.
– Det är de vita morerna som håller slavar och det är de vita morerna som sitter i regeringen. De är en barriär mellan oss och vårt arbete, de är rädda för att visa folket tyranniet som finns i slaveri, berättade Birame ould Abeidi, ledare för antislavorganisationen IRA, när jag träffade honom tidigare i år.

Den 26 april brände Birame ould Abeidi flera böcker skrivna av islamiskt lärda på ett torg i Mauretaniens huvudstad Nouakchott. Han menade att böckerna strider mot Islam eftersom de enligt honom försvarar att folk äger slavar. Dagen efter gick polisen in med tårgas i hans hem och Birame ould Abeidi fängslades tillsammans med andra medlemmar i IRA. Han hölls kvar i fyra månader och efter att ett antal gånger akut färdats till sjukhus blev han villkorligt frigiven den 3 september. Även sex andra aktivister släpptes fria.

Huruvida de ändå kommer att ställas inför rätta är osäkert. Enligt uppgifter från IRA ska Birame ould Abeidi vara allvarligt skadad av tortyr i fängelset. Det är uppgifter som varken Amnesty eller Human Rights Watch i nuläget kan bekräfta.
– Jag har inga uppgifter om hur IRA-ordföranden behandlats i fängelset. Däremot har Amnesty under många år rapporterat om utbredd tortyr och dåliga fängelseförhållanden i Mauretanien, säger Elisabeth Löfgren, pressek-reterare på svenska Amnesty.

Den mauretanska regeringen har under flera år mutat flera IRA-medlemmar att hålla tyst när de upptäckt nya fall av slaveri. Birame påpekar dock att det inte bara är regeringen som försökt hindra deras arbete. En stor del av befolkningen förnekar att det finns slavar och flera smutskastningskampanjer har lanserats mot IRA och Birame ould Abeidi personligen.
– Folk på gatan säger att jag ljuger för egen vinning, religiösa ledare säger att jag inte är muslim och att jag protesterar mot islam när jag säger att vi måste straffa dem som äger andra människor, förklarar han.

Engagemanget för mänskliga rättigheter och allas lika värde fick han i sin ungdom. Hans far var gift med en kvinna som var slav åt en familj. När de fick barn så tilläts fadern aldrig att träffa dem, eftersom mamman var slav så blev också barnen slavar.
– Sedan min far berättade om sin före detta fru har jag varit fast besluten att förändra livet för människorna som fortfarande tvingas arbeta för ingenting. Jag vill väcka människor som lever i slaveri. Om de vet att de har ett annat val så har de valmöjligheten att fly, säger Birame ould Abeidi.

Sharialagar infördes i landet då Mauretanien förklarades självständigt från Frankrike 1960. I och med att landet blev muslimskt i lag så förbjöds slaveri, men människor höll kvar vid traditionerna.
– En del människor ser sig som högre stående och anser sig ha rätt att förslava andra människor. De anser att bara för att de är rika så kan de göra vad de vill, konstaterar Birame ould Abeidi. π

Text och bild: Monica Hansson

Reportage | 2012-10-17
Även publicerad i AmnestyPress #3/2012