Våldtäkt: Misstro mot rättsväsendet

reportage | 2008-04-30

Kompakt misstroende mot rättsväsendet. Det var ett av resulataten i den attitydundersökning kring våldtäkt som Amnesty har gjort. I den yngsta och äldsta åldersgruppen fanns störst andel som anser att kvinnan själv har ett ansvar om hon blir våldtagen.

Våldtäkt utgör en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. Som en följd av Amnestys pågående kampanj, Stoppa våldet mot kvinnor, har en attitydundersökning om våldtäkt resulterat i en rapport. Den bygger på drygt 2 600 enkätsvar som samlades in av Amnestymedlemmar under den internationella kvinnodagen 8 mars 2008.
Rapporten presenterades vid ett seminarium den 29 april på Amnestys sekretariat. Medverkande var Katarina Bergehed, ansvarig för arbetet med kvinnorättsfrågor i Svenska
Amnesty, Åsa Regnér, generalsekreterare för RFSU och Leif Johansson, kriminalinspektör, arbetar med Operation Kvinnofrid i Stockholms län.

Fr vänster: Katarina Bergehed, Åsa Regnér och Leif Johansson.

  • 96 procent anser att våldtäkt är ett stort problem samtidigt som 62 procent har ett ringa eller inget förtroende alls för det svenska rättsväsendet vad gäller våldtäktsoffers möjlighet att få rättvisa, sade Katarina Bergehed när hon presenterade resultaten.
    Alla tre tyckte att det förebyggande arbetet var viktigt att lyfta fram och att det behövs mycket mer förebyggande åtgärder i samhället mot våldtäkt.
  • I skolorna har man möjlighet att bedriva ett bra arbete, men även olika informationskampanjer, sade Katarina Bergehed.
    Hon kritiserade sexualundervisningen i skolorna och menade att det är ett eftersatt ämne där få lärare har någon utbildning:
  • Endast 6 procent av lärarna har utbildning i sexualundervisning.

Leif Johansson påpekade att man måste jobba med ungdomarnas attityd:
- Om de bär med sig samma attityd hela livet, kommer det bli ett stort problem. Vi måste arbeta med de unga.

I enkäten fick deltagarna fylla i ålder och kön och svara på frågor inom fyra områden:
problemets omfattning i Sverige, offrets ansvar vid våldtäkt, förmildrande omständigheter för gärningsmannen och förtroendet för rättsväsendet.
Drygt 20 procent av de svarande svarade ”ja” eller ”delvis” på frågan om kvinnan har ett ansvar vid våldtäkt om hon klär sig och beter sig utmanande. Könsskillnaderna i svaren var framträdande och visar att männen lägger mer ansvar på brottsoffret jämfört med kvinnorna.
Det som var mest oroväckande i rapporten var att den yngsta svarsgruppen, personer mellan 15-25 år, i stor utsträckning angav att kvinnan i någon grad har ett ansvar vid våldtäkt som kan kopplas till
hennes beteende före eller under själva våldtäkten.

Under 2007 anmäldes över 4 750 våldtäkter, men mörkertalet är stort. Källa: BRÅ

Åsa Regnér tyckte att det var bra att lyfta fram dessa frågor och att hela tiden föra en diskussion om problemet. Hon hade några förslag på förebyggande arbete, bland annat förbättring av sexualundervisningen och behandling av män som begått sexualbrott.
- En nationell telefonlinje för dem som har tankar om att begå sexualbrott, skulle vara bra, likaså sexualmedicinska mottagningar, sade hon samtidigt som hon påpekade att detta inte löste alla problem.

Oroväckande är att våldet sjunkit i åldrarna.
- Idag ser vi ungdomar som misshandlar sina flickvänner, sade Leif Johansson.
Han tog idrottsrörelsen som ett exempel och menade att det är ett stort område som borde beaktas i förebyggande arbete.
- Klarar man av att hantera sitt beteende utanför idrottsarenan om man håller på med aggressiv sport? frågade han.

I attitydundersökningen stack två åldersgrupper ut, de yngsta och de äldsta. Personer över 66 år var överlag mest benägna att tycka att kvinnan har ett eget ansvar vid våldtäkt, och att det finns förmildrande omständigheter för gärningsmannen.
Uppfattningen att alkohol är en förmildrande omständighet för gärningsmannen vid våldtäkt var mest vanlig bland ungdomar i attitydundersökningen. Nästan var sjätte ung man ansåg att berusning i någon mån är en förmildrande omständighet för gärningsmannen.

Text och foto: Elin Kamyab

Läs hela rapporten

reportage | 2008-04-30