Hotet i människors kroppar

filmer | 2010-04-22

Underkastelsen
Regi: Stefan Jarl
Land: Sverige

Genom navelsträngen, från en generation till nästa, fortsätter farliga kemikalier att leva i människors kroppar. Stefan Jarls ”Underkastelsen” är en obehaglig men utan tvivel nödtvungen dokumentär som visar att människan dagligen och överallt blir utsatt av skadliga kemikalier.

Jesus, eller kanske en gestalt av honom? En man som petar med ett finger i ett öppet sår nedanför Jesus högra bröst. Vad letar han efter? Vad finns där inne? Vyer av ett öppet och isigt vinterlandskap, en dal som störtar ner i ett bråddjup av grönska. Ett vattenfall. Inledningen av ”Underkastelsen” känns närmast religiös.

Det pratas och diskuteras om klimatförändringar och om klimathotet, färre nämner ”kemikaliehotet” som ständigt finns i människors kroppar. I ”Underkastelsen” berättar 23 professorer om farliga svårt förnimbara faror som finns i exempelvis leksaker, datorer, smink och kosmetika, möbler, mat, mattor, sängkläder, tv-apparater, bröstmjölk och i en kvinnas livgivande navelsträng till det barn hon väntar. Forskarna berättar begripligt och engagerat om kemi, det krävs inga förkunskaper av biobesökaren för att hänga med. Antingen befinner professorerna sig på respektive arbetsplats, eller så blir de intervjuade mot en svart bakgrund och berättar bland annat om framtidens ovisshet. Flera av forskarna talar om hur kemikalier blandas som i en cocktaildrink i en människas kropp, och att ingen vet hur alla negativa effekter av olika kemikalier samverkar.

I "Underkastelsen" medverkar totalt 23 professorer. Kunnigt och engagerat berättar de om de farliga kemikalier som finns i människors kroppar. Foto: Folkets bio.

I dokumentären låter Stefan Jarl analysera sitt blod för att få reda på hur mycket och vilka farliga kemikalier han har i sin kropp. ”Varför underkastar vi oss att ha kemikalier i kroppen?” frågar han sig.

Flamskyddsmedel finns i produkter som exempelvis plaster, textilier och elektronik. På grund av detta finns de också i människors kroppar. Dess effektivitet illustreras i ”Underkastelsen” med hjälp av två vita jordglober av papper. Den som inte har flamskydd brinner upp efter ett par sekunder, den andra klarar sig betydligt längre. Förklaringen till det är att flamskyddsmedel består av svårt nedbrytbara miljögifter. Illustrationen ställer en indirekt fråga om vad som kommer att hända med denna jord, den som mänskligheten bebor utanför dokumentären, om människan inte upphör med att använda skadliga kemikalier och istället börjar ta ansvar?

Författaren Franz Kafkas roman ”Förvandlingen” citeras vid ett par tillfällen. ”Vad har hänt med mig?” undrar huvudpersonen, Gregor Samsa, när han vaknar en dag och har förvandlats till en jättelik skalbagge. ”Underkastelsen” drar en parallell och undrar vad som händer med människan när vi får i oss dessa farliga kemikalier. Autism, astma och allergi, ADHD, försämrad intelligens eller fortplantningsförmåga på grund av sämre ”spermiekvalité” - är några exempel på problem som kan härledas till kemikaliehotet._ _Listan kan göras lång.

Skådespelaren Eva Röse får sina första provsvar av professor Åke Bergman vid Stockholms universitet. Foto: Folkets bio.

Skådespelaren Eva Röse, som även är en vän till Stefan Jarl, medverkar också i dokumentären. Även hon låter analysera sitt blod._ _När hon får det första av flera testresultat vill hon inte ha flera: ”Jag tror jag skiter i svaret. Det är ju redan för sent…” Vad är för sent? Eva Röse har ofrivilligt fört över farliga kemikalier till det barn hon väntar. Genom den samtidigt livgivande navelsträngen förses hennes foster med farliga kemikalier, och det kommer hon också göra efter födseln när hon ammar sitt barn. Biobesökaren får obarmhärtigt ta del av ett hälsohot som förs vidare generationer världen över. Ingen kommer undan. Ingen. ”Vilka kommer övervinna hotet?” undrar en av de medverkande professorerna och fruktar en framtid där enbart människor med mest motståndskraft mot dessa kemikalier kommer att överleva.

Stefan Jarl försöker tillsammans med en vän koppla av med en fisketur, men han slås av att fisken han eventuellt kommer att fånga innehåller skadliga kemikalier. Foto: Folkets bio.

Varvat med professorerna återkommer miljöbilder. Under dokumentärens gång utmanar de, är vattnet lika vackert som det var i början av dokumentären, innan alla fakta presenterades? Vad finns i vattnet, egentligen? Vad har människan förorenat vattnet med?
Jesusgestalten i dokumentärens anslag blir under filmens gång en symbol för mänsklighetens kemikaliefyllda kroppar. Jesus dissekeras och fram träder en mörk och ångestladdad känsla, som om undergången är väldigt nära. Dessa farliga kemikalier måste upp till ytan för att kunna ses och för att förändringar ska kunna påbörjas. Det gör Stefan Jarl skickligt och imponerande.

Slutligen dör den jättelika skalbaggen Gregor Samsa.

  • Död?
  • Det vill jag lova.

Text: Stina Thomsson

Läs mer:

Om "Underkastelsen" och lyssna på en intervju med Stefan Jarl på Folkets bios hemsida

filmer | 2010-04-22