En bok som ger hopp

Den som känner sig uppgiven inför det politiska klimatet och vill söka inspiration ska läsa Rebecca Solnits ”Hopp”, som nu återutges på svenska, anser Sanna Blomgren.

böcker | 2018-01-30
Av: Sanna Blomgren
Rebecca Solnit är amerikansk historiker och aktivist som bland annat engagerat sig i klimatfrågan,mot kärnvapen och för kvinnors rättigheter. Hennes ”Hopp” från 2004 har nu kommit på svenska med nyskrivet för- och efterord.

Rebecca Solnit är amerikansk historiker och aktivist som bland annat engagerat sig i klimatfrågan,mot kärnvapen och för kvinnors rättigheter. Hennes ”Hopp” från 2004 har nu kommit på svenska med nyskrivet för- och efterord. Foto: Adrian Mendoza

Bok: Hopp
Författare: Rebecca Solnit
Översättning: Helena Hansson
Förlag: Ordfront

Rebecca Solnits Hopp kan kanske vara det mest fantastiska sätt en kan inleda ett år av läsning, och kanske inte minst ett valår, med. Boken har några år på nacken, men har nu kommit ut i nyöversättning och känns (på gott och ont) fortfarande högaktuell.

Med avstamp i den politiska misströstan och den uppgivenhet som hon själv, och andra aktivister, då och då hamnar i pekar Solnit, genom konkreta exempel där politisk organisering lett till förändring, ut riktning för framtida politiska segrar.

Samtidigt lyfter hon exempel på fallgropar en som aktivist ska akta sig för och beskriver hur dominerande samhällsdiskurser tenderar att förpassa aktivisters betydelse till periferin (och hur en som aktivist kan hantera det).

Solnit diskuterar vidare hur förändring skapas, hur aktivism tagit, och tar sig, uttryck – från 1960-talet och fram till idag – och så diskuterar hon förstås hoppets betydelse och funktion för alla oss som engagerar oss för en annan, bättre värld.

Hopp.

Hopp. Foto: Ordfront

Måhända skulle en eller annan (jag själv inräknad) historiematerialist ställa sig tveksam till huruvida ”[d]en revolution som verkligen räknas är den som äger rum i föreställningsvärlden”, men det är en annan diskussion. För trots det läser jag nu med pennan i högsta hugg för att kunna stryka under, ringa in, läsa om.

Hopp känns som högst angelägen feelgood-läsning, för den som känner sig uppgiven inför det rådande politiska klimatet och är en outsinlig källa till upplyftande, peppande citat att upprepa om och om igen. Särskilt så här under ett valår. Läs!

Sanna Blomgren

böcker | 2018-01-30
Av: Sanna Blomgren