Amnesty värvar medlemmar i egen regi

Reportage | 2005-09-30
Även publicerad i AmnestyPress #3/2005

I april tog svenska Amnesty klivet fullt ut – från externa leverantörer till medlemsvärvning i egen regi. Och i fotspåren av den nya satsningen har nya medlemmar och ökad trovärdighet följt.

– Jag har bråttom!
– Det är för varmt!
– Jag är redan medlem...

Johan Dinter Khan, medlemsrekryterare hos Amnesty pustar ut och torkar pannan fri från envisa svettpärlor. Slussen badar i solsken. Strömmen av människor växer i takt med att lunchtimmen går mot sitt slut. Alla är på väg. Och fort ska det gå. Blickarna är lika okuvliga som de brådskande fotstegen.

Johan Dinter Khan värvar medlemmar.

Ett djupt andetag. Ännu ett strålande leende:
– Vill du hjälpa Amnesty skydda de mänskliga rättigheterna?
Precis när entusiasmen börjar naggas i kanten händer det – någon stannar till och är beredd att avsätta ett ögonblick. Villig att stödja Amnesty i dess arbete. Ungefär en på tvåhundra. Eller en per timma.

Sedan fyra år tillbaka har Amnesty genomfört medlems- och givarrekrytering via den så kallade Face to Face-metoden. Rekryteringen sker ute på stan – ansikte mot ansikte. Sedan april i år har projektet med att värva nya medlemmar drivits i egen regi.

– Fördelarna med att inte gå via externa leverantörer utan själv anställa medlemsrekryterare är många, säger Ingrid Soto, projektansvarig för Face to Face. Dels får vi ett helt annat grepp om projektet eftersom vi slipper mellanhänder. Dels får vi personal som är mycket mer engagerad och insatt i Amnestys arbete. Det ger bättre resultat och ökar trovärdigheten.

Amnestys nya medlemsrekryterare får en gedigen intern utbildning vid start och fortlöpande spetsutbildning om organisationens olika ansvarsområden. Därtill får de kunskap om arbetsmetoden Face to Face eftersom utbildningen även syftar till att undgå den kritik som metoden, även använd av många andra organisationer i Sverige, har fått under årens lopp. Klagomålen har framför allt hörts från människor som känt sig påhoppade och tvingade till att bidra med pengar eller inleda medlemskap. Inhyrda medlemsrekryterare har ofta varit mer angelägna och intresserade av att rekrytera ett visst antal nya medlemmar än motiven bakom varför de faktiskt utför uppdraget i fråga. Men annat är det nu, menar Ingrid Soto:
– Vi har fått många positiva reaktioner sedan vi har börjat anställa och utbilda egna medlemsvärvare.

De positiva reaktionerna avspeglar sig också i antalet nya medlemmar. Sedan 1996 har svenska Amnesty dragits med en nedåtgående trend, men nu verkar kurvan slutligen ha vänt.

– Målet är att ha värvat 4 500 nya medlemmar vid september månads slut. Om vi fortsätter i den takt som vi har gjort hittills kommer vi att nå den siffran. Trots att det har kostat mer att själv anställa och utbilda egna medlemsrekryterare lönar det sig på lång sikt, säger Ingrid Soto.

Häromdagen blev jag nästan tårögd för att en människa
som var helt emot Amnesty kunde omvändas(!),
säger medlemsvärvare Vanja Folin.

Bland de nya medlemmar som hittills har värvats via Face to Face är medelåldern tio år lägre än hos övriga Amnestymedlemmar där medelåldern ligger på 46 år. Att värva medlemmar från alla målgrupper förblir därför en utmaning.

– Jag skulle gärna se att vi genom Face to Face får fler äldre medlemmar och fler människor med utländsk bakgrund, säger Ingrid Soto.

Till bilden hör att genomsnittsåldern bland Amnestys medlemsrekryterare ligger runt 23 år. Det har varit svårt att hitta äldre personer för anställning.

– Ibland krävs det väldigt mycket för att inte tappa humöret, som när vi får ta skit från folk som inte stödjer Amnestys arbete och värderingar. Men många gånger krävs det väldigt lite för att bli på gott humör igen, säger Kajsa Börjeson.

Arbetskompisen Vanja Folin fortsätter ivrigt;
– Det som driver mig mest är att få folk att upptäcka vad Amnesty faktiskt gör och hur deras stöd kan bidra till organisationens arbete. Häromdagen lyckades jag omvända en människa som var helt emot Amnesty. Det gjorde mig nästan tårögd att han kunde ändra sig!

– Det viktigaste är att vara öppen, anpassningsbar och utrustad med ett stort mått av tålamod, säger Johan Dinter Khan. Han menar också att han i mötet med andra har fördel av sin egen blandade etniska bakgrund:
– Det gör det lättare att få kontakt med alla människor!
– Bäst resultat får man där man känner sig som mest hemma. För mig funkar alltid söderförorter bra, säger Kajsa Börjeson.

Marianella Monzon Vera värvar i snitt fem medlemmar per dag.

Men att själv få välja vilken plats man vill värva medlemmar på är inte ett val som är på tapeten – Amnesty är inte ensam om att vilja inta stadens gator. Mellan tio och tjugo Amnesty-medlemsrekryterare har varit utspridda i Stockholm mellan april och september månad år 2005. Och fler än så kan de inte gärna vara eftersom även tre andra stora aktörer använder sig av Face to Face-metoden. Men för att medlemsrekryterarna inte ska lägga krokben för varandra har Stockholm delats in i fyra geografiska zoner mellan vilka de olika rekryterarna rör sig enligt uppgjort schema.

Om Amnesty däremot ska utöka medlemsrekryteringen även till andra städer än Stockholm får framtiden utvisa. Efter en försöksperiod på sex månader följer utvärdering och beslut om nästa steg.

– Vårt arbete bygger på ett gediget utredningsarbete, vilket kostar mycket pengar. Varje ny medlem och krona ökar våra möjligheter att bekämpa kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Det handlar också om en internationell solidaritetsprincip – genom att ha många medlemmar världen över kan Amnesty lättare bemöta kritik från förtryckarländerna. Ju fler medlemmar vi har, desto större stöd och möjligheter har vi att påverka de olika ländernas människorättsituation, säger generalsekreteraren Carl Söderbergh.

Text och bild: Lisa Söderlindh

Face to Face i Norden

Island
I dagsläget har isländska Amnesty runt 5 100 medlemmar. Sedan sommaren 2004 har sektionen framgångsrikt värvat nya medlemmar via Face to Face i Reykjavik. Den första perioden om tio veckor 2004 resulterade i 1 500 nya medlemmar. I år pågår medlemsvärvningen under tolv veckor. Efter åtta veckor hade redan

1 200 nya medlemmar värvats. År 2004 stod Face to Face på Island för det högsta genomsnittliga antalet nyvärvade medlemmar per timma i Norden.

Norge
Norska Amnesty har runt 46 000 medlemmar. Runt 5 500 av dem har värvats via Face to Face sedan sektionen började driva medlemsrekryteringen i egen regi, mars 2004. I Oslo rör sig runt 30 stycken medlemsvärvare ute på gatan varje dag, och i Bergen mellan sex och åtta stycken.

Finland
Finländska Amnesty har runt 18 500 medlemmar. Sedan hösten 2003 har medlemsrekrytering genomförts via Face to Face i egen regi. I år är runt tjugo medlemsrekryterare utspridda i sammanlagt tre finländska städer. I framtiden finns planer på att expandera medlemsrekryteringen även till andra städer.

Danmark
Danska Amnesty var först ut i Norden med Face to Face och är också den sektion som har satsat mest på värvningskampanjen. Sammanlagt 105 medlemsrekryterare är i dagsläget anställda och utspridda i fem danska städer. Under de senaste fem åren har 69 500 nya medlemmar värvats via Face to Face, frånräknat ett naturligt bortfall. En något lysande siffra i relation till antalet nuvarande medlemmar som uppgår till 70 000!

Face to Face i övriga världen
Amnesty genomför medlemsrekrytering via Face to Face-metoden i över tjugo länder. Under det föregående året toppade Schweiz det genomsnittliga antalet rekryterade medlemmar per timme, på andra plats kom Island, och på tredje plats flamländska Belgien. I Centraleuropa var Slovenien vinnaren, och i Asien och Stillahavs-området låg Australien i topp.

Reportage | 2005-09-30
Även publicerad i AmnestyPress #3/2005