Ett civiliserat samhälle

ledare | 2000-09-07

Are we better off today than we were eight years ago? You bet we are... But we’re not just better off, we’re also a better country. We are today more tolerant, more decent, more
humane...”

USAs president Bill Clinton talar om humanism och värdighet på demokraternas nationella konvent den 14e augusti. Några dagar senare fördömer FN den planerade avrättningen av utvecklingsstörde Alexander Williams i Georgia med motiveringen att den strider mot internationell lag.

Amnesty påpekar att USA nästan är det enda landet i världen som skulle utdöma dödsstraff i detta fall. Bara Iran och demokratiska republiken Kongo är kända för att under de tre senaste åren ha avrättat ungdomsbrottslingar.
Alexander Williams var 17 år när han begick det mord han dömts till döden för. I år har hitills fyra ungdomsbrottslingar avrättats i USA.

Den 16e augusti avrättades John Thomas Satterwhite i Texas. Inför avrättningen vädjade EU om nåd och medkänsla till guvenören George W. Bush. Man hänvisade till expertutlåtanden om Satterwhites pysiska ohälsa och oklarheter under rättegången.
I USA växer nu dödsstraffsopinionen. Fler och fler röster höjs om brister i det juridiska systemet, om godtycklighet och rasism, om allvarliga felaktigheter vid rättegångar och om avrättade människor som visat sig vara oskyldiga.

I Sverige svarar fyra av tio svenskar, 42 procent, ja på frågan om det ”finns något eller några brott som borde kunna beläggas med dödsstraff” i Sifos senaste undersökning som Svenska Dagbladet beställde i slutet av augusti. Resultatet väcker som vid tidigare undersökningar starka reaktioner då en förskräckande hög andel svarar att de kan tänka sig att staten kan ta livet av människor.

I Sverige avskaffades dödsstraffet i fredstid för 79 år sedan. Frågan om dödsstraff debatteras inte. Ändå genomförs regelbundna opinionsundersökningar i just den frågan. Frågeställningar kring dödsstraffets vara eller icke vara blir i Sverige abstrakta och risken är stor att svaren inte är särskilt genomtänkta. För visst är väl Sverige ett mer humant och civiliserat samhällle än så?

Helena Norman
redaktör Amnesty Press

ledare | 2000-09-07