Rasismen tillhör oss alla

Läst & Sett | 2007-09-20
Av: Kristina Lindquist
Även publicerad i AmnestyPress #3/2007

»White like me – utvalda texter om rasism 1992–2007«
Oivvio Polite
Danger Bay Press

»När jag för första gången ser så många svarta människor föds något mycket viktigare: känslan av att blå ögon och tunn näsa inte är det enda sättet att vara människa. Jag har alltid känt att ingen kan ta på allvar det som sägs av stora skära läppar.«

Journalisten Oivvio Polite ifrågasätter föreställningar om rasismens natur och yttringar. Och han gör det på ett alldeles storartat sätt. Utan att bli utstuderad antar Polite positioner långt bortom standardformuläret och avslöjar rasismen, totalitär och banal, där den för mig annars knappt anas.

Han visar hur rasismen kan få en idyllisk familjebild att förmedla ett »oresonligt våld« och förklarar på djupet varför rasismen inte handlar om någon »vanföreställning hos enskilda individer«, utan om en samhällsstruktur. Insikten om min egen rasism och de privilegier jag aldrig reflekterar över som vit drabbar skoningslöst, som ett välförtjänt slag under revbenen. Rasismen tillhör inte extremisterna och spillrorna från det förflutna, den tillhör oss och det system av rasistisk klassificering vi lever i och omges av.

Polites ton mot det rasistiska Sverige är befriande skarp i en tid då politiska signaler med avsändare i ett självklart definierat »vi« riktas mot ett lika självklart »dom« som tydligen ska böja huvudet i tacksamhet över att få leva här. Trots vissa invändningar kring det tematiska formatet är den bestående känslan längtan efter mer av Polites uppfodrande politiska klarsyn och språkliga innovationer. White like me är helt enkelt obligatorisk läsning för den som intresserar sig för sådana smala ämnen som makt, strukturer och människor.

Kristina Lindquist

Läst & Sett | 2007-09-20
Av: Kristina Lindquist
Även publicerad i AmnestyPress #3/2007