Irak: Var är Sajjad al-Iraqi?

Fatta Pennan | 2023-11-22
Även publicerad i AmnestyPress #4/2023

Hösten 2019 var aktivisten Sajjad al-Iraqi engagerad i Tishreen (oktober)-rörelsen vars protester i Irak möttes av våld från säkerhetsstyrkor och milisstyrkor från PMU som använde dödligt våld, utomrättsliga avrättningar och påtvingade försvinnanden.
Den 19 september 2020 fördes Sajjad al-Iraqi bort av väpnade män när han reste i Nasiriya. Sedan dess är det inte känt var han befinner sig och hans familj har utsatts för hot när de sökt sanning och rättvisa.

Skriv till
Prime Minister Mohammed Shia’ al-Sudani
E-post: [email protected]
Twitter: @mohamedshia

Your Excellency,

I am alarmed to learn that activist Sajjad al-Iraqi’s whereabouts remain unknown over three years after he was forcibly disappeared. On 19 September 2020, a group of armed men abducted Sajjad al-Iraqi for his role in the “Tishreen” [October] protests. Sajjad al-Iraqi is a prominent activist who had been involved in civil society activism for years.

I am also alarmed to learn that Sajjad al-Iraqi’s family have been subjected to numerous threats by people believed to be linked to the abductors and to the Popular Mobilization Units (PMU).

A family member told Amnesty International that during a meeting with Your Excellency nine months ago, you promised to follow up on Sajjad al-Iraqi’s case. However, to date, Sajjad al-Iraqi’s whereabouts remain unknown.

We call on Your Excellency to urgently order investigations to reveal the fate and whereabouts of Sajjad al-Iraqi and to ensure his family members are protected from threats and reprisals.

Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag är oroad över att höra att det fortfarande inte är känt var Sajjad al-Iraqi befinner sig trots att det gått över tre år sedan han utsattes för påtvingat försvinnande för sin roll i Tishreen (oktober) - protesterna. Den 19 september 2020 fördes han bort av en grupp beväpnade män. Sajjad al-Iraqi är en prominent aktivist som under åratal har varit involverad i civilsamhälles-aktivism.

Jag är också oroad över att höra att Sajjad al-Iraqis familj har utsatts för talrika hot av personer som har kopplingar till de som förde bort honom och till PMU, Popular Mobilization Units. En medlem av familjen berättade för Amnesty International att Ers excellens vid ett möte med familjen för nio månader sedan lovade att följa upp Sajjad al-Iraqis fall. Emellertid är det fortfarande okänt var Sajjad al-Iraqi befinner sig.

Vi uppmanar Ers excellens att skyndsamt utreda vad som har hänt Sajjad al-Iraqi och var han befinner sig och att ni ser till att hans familjemedlemmar skyddas från hot och repressalier.

Fotnot: En något kortare version publiceras också i nummer 4/2023.

UA: 104/23

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 28 december.

Fatta Pennan | 2023-11-22
Även publicerad i AmnestyPress #4/2023