Iran: Facklig ledare hungerstrejkar

Fatta Pennan | 2017-06-11
Även publicerad i AmnestyPress #2/2017

Matematikläraren Esmail Abdi, som tillhör styrelsen i lärarfacket ITTA i Irans huvudstad Teheran, inledde den 30 april en hungerstrejk och fördes den 12 maj till ett fängelsesjukhus.

Esmail Abdi började den 9 november 2016 avtjäna ett straff på sex års fängelse för fredlig facklig verksamhet. Han har som facklig ledare deltagit i internationella möten i Education International, lärarfackens international, vilket har irriterat myndigheterna.

Den 22 juli 2015 demonstrerade tusentals lärare för att kräva frihet för Esmail Abdi och ett stopp på trakasserier mot fackliga aktivister.

Skriv till
Head of the Judiciary
Ayatollah Sadegh Larijani
c/o Public Relations Office
Number 4, Deadend of 1 Azizi
Above Pasteur Intersection
Vali Asr Street, Tehran
Iran

Your Excellency,

Teacher Esmail Abdi was arrested on November 9, 2016 to begin serving a six-year sentence. He has, among other charges, been convicted of “spreading propaganda against the system”. The convictions stems from his peaceful trade union activities.

I call on the Iranian authorities to release Esmail Abdi immediately and unconditionally, as he is a prisoner of conscience held solely for his legitimate peaceful trade union activities.

Further, Esmail Abdi must be transferred to a medical facility outside prison where he can access specialized medical care in compliance with medical ethics.

Finally, I call on the authorities to respect the right of everyone to form and join a trade union of their choice, which is guaranteed under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, both of which Iran has ratified.

Respectfully,

Sammanfattning av brevet på svenska

Läraren Esmail Abdi greps den 9 november 2016 för att börja avtjäna sin fängelsedom på sex år. Bland åtalspunkterna fanns ”spridande av propaganda mot systemet”. Fängelsestraffet beror på Esmail Abdis fredliga fackliga aktiviteter.

Jag uppmanar de iranska myndigheterna att omedelbart och villkorslöst frige Esmail Abdi då han är samvetsfånge som enbart hålls fängslad för legitima fredliga fackliga aktiviteter.
Vidare måste Esmail Abdi överföras till en medicinsk institution utanför fängelset där han kan få specialiserad sjukvård i enligt med medicinsk etik.

Till sist vill jag uppmana myndigheterna att respektera och skydda rätten för envar att bilda och ansluta sig till en fackförening efter eget val. Detta är garanterat i konventionen om Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och i konventionen om Medborgerliga och politiska rättigheter. Iran har ratificerat bägge konventionerna.

Högaktningsfullt,

Fatta Pennan | 2017-06-11
Även publicerad i AmnestyPress #2/2017