Coronaviruset: Hård kritik mot Nicaraguas sätt att bemöta pandemin

I Nicaragua vågar coronadrabbade inte uppsöka de offentliga sjukhusen av rädsla för att få vaccin avsett för djur utan dör hellre hemma. Det är en av konsekvenserna i ett land som trotsar WHO:s rekommendationer angående corona, utsätter folk för riskerad massmitta och avskedar läkare.

reportage | 2020-07-30
Av: Erika Brenner
Också under protesterna 2018 avskedades läkare, för att de behandlade patienter som beskjutits av regeringens styrkor trots order om det motsatta, eller deltog i demonstrationer mot regeringen.

Också under protesterna 2018 avskedades läkare, för att de behandlade patienter som beskjutits av regeringens styrkor trots order om det motsatta, eller deltog i demonstrationer mot regeringen. Foto: Erika Brenner

I Nicaragua vågar coronadrabbade inte uppsöka de offentliga sjukhusen av rädsla för att få vaccin avsett för djur utan dör hellre hemma. Det är en av konsekvenserna i ett land som trotsar WHO:s rekommendationer angående corona, utsätter folk för riskerad massmitta och avskedar läkare.

– I Nicaragua är regeringens strategi att folk ska dö av Covid-19, är Nubia Olivares, anestesiolog och specialist i palliativ vård, övertygad om.

Nubia Olivares har vigt hela sitt professionella liv åt att ta hand om fattiga nicaraguaner på offentliga sjukhus i huvudstaden Managua, de senaste 13 åren på Hospital Solidaridad.

Men den 10 juni i år fick hon ett brev. Hon hade fått sparken och utan någon motivering:

– Jag förstod ingenting, berättar Nubia Olivares över en knastrig whatsapp-förbindelse från sitt hem i huvudstaden Managua.

– HR-avdelningen hade ingen förklaring och självaste sjukhusdirektören verkade lika förvånad som jag, säger hon.

Nubia Olivares berättar att hon alltid har arbetat professionellt och att hon aldrig har mottagit klagomål.

– Men jag säger ifrån om något inte står rätt till, säger Nubia Olivares.

När coronapandemin bröt ut i Nicaragua i slutet av mars protesterade Nubia Olivares mot att vårdpersonalen inte tilläts använda skyddsutrustning med argumentet att det ”kunde skrämma patienterna”.

Tre månader senare framkommer det att över 700 anställda vid olika sjukhus runt om i landet har smittats, 94 av dem har dött. På nationell nivå har Nicaragua upptill tio gånger flera coronafall än resten av länderna i regionen.

Vicepresident Rosario Murillo och president Daniel Ortega.

Vicepresident Rosario Murillo och president Daniel Ortega. Foto: Facebook

Till skillnad från de flesta andra länder i världen har Nicaraguas regering med president Daniel Ortega och vicepresidenten, tillika hustrun, Rosario Murillo i spetsen nämligen inte erkänt coronapandemin och dess risker.

De tillämpar inte WHO:s rekommendationer och behåller gränserna öppna. Det samma är fallet med offentliga skolor, universitet och regeringens institutioner, som hela tiden har hållit öppet. Sedan epidemins början har regeringen arrangerat fester, politiska möten, demonstrationer och marscher, en av dem under mottot ”Med kärlek mot corona”.

Regeringens argument är att ”karantän är ologiskt”, att viruset är de rikas sjukdom, de högerorienterades ebola och att corona är något ofarligt som kan botas på tio dagar.

– Regeringens lögner är absurda och cyniska, säger Roger Pasquier, anestesiolog och anställd på ett privat sjukhus i Managua.

Han har nästan inte arbetat sedan pandemin bröt ut: Folk har inte råd att anlita privat sjukvård eller så är sjukhusen överbelastade av coronafallen och operationer prioriteras inte.

Den 14 mars utlyste Nicaraguas president Daniel Ortega en demonstration kallad ”Kärlek i tider av Covid-19”. Åtgärden fick hård kritik då de flesta länder istället undvek större folksamlingar för att minska coronaspridning.

Den 14 mars utlyste Nicaraguas president Daniel Ortega en demonstration kallad ”Kärlek i tider av Covid-19”. Åtgärden fick hård kritik då de flesta länder istället undvek större folksamlingar för att minska coronaspridning. Foto: Inti Ocon/AFP/TT

I stället började Roger Pasquier dela ut donerade skyddsmasker, handskar och skyddskläder till de hårt drabbade offentliga sjukhusen. Men det fick ett abrupt slut:

– En dag ringde en sjukhusläkare och sade: ”Kom inte hit: Vi får sparken om vi tar emot och delar ut utrustning”, berättar anestesiologen som också är del av styrgruppen för en av läkarnas branschföreningar i Nicaragua.

Många läkare har protesterat över de rådande förhållandena och opponerat sig mot de regeringsstyrda sjukhusens orienteringar.

600 läkare har tre gånger sedan mars undertecknat ett uttalande där de uppmanar regeringen att erkänna virusets spridning i Nicaragua och att anta WHO:s förebyggande åtgärder. Den sista gången var de som hade skrivit under brevet anonyma. Detta för att undvika förföljelse, repressalier, och risken att få sparken. Men ett 20-tal av dem, varav en var just Nubia Olivares, avskedades ändå.

– Till sist kom jag fram till att just uttalandet måste ha varit orsaken, berättar hon.

Hon har tillsammans med andra läkare gått till människorättsorganisationer för att få hjälp med utbetalning av lön och förmåner. Men hon har inga förhoppningar om att i nära framtid få ersättning, än mindre att bli återanställd, och lever nu av stöd av sin man och resten av familjen.

Hennes största bekymmer är dock att hennes patienter inte längre får vård i livets slutskede:

– De har inte anställt en ny specialist, de bryr sig inte om patienterna, säger Nubia Olivares som nu har börjat stötta döende patienter med stora smärtor hemifrån per telefon eller videokonferens, helt gratis.

Patienterna är fattiga och har inte råd att uppsöka privat sjukvård. Den offentliga vården vågar de inte anlita.

“Det blir värre i Nicaragua för varje dag som går. De begraver människor dygnet runt”, säger Alicia Hodgson.

“Det blir värre i Nicaragua för varje dag som går. De begraver människor dygnet runt”, säger Alicia Hodgson.

En av dem är 37-åriga Alicia Hodgson, som har cancer.

– Om du har feber och går till en offentlig hälsostation eller ett av regeringens sjukhus, spärrar de in dig tillsammans med coronapatienterna. Och du kommer inte ut levande, säger Alicia Hodgson.

– Det sägs att de ger patienterna vaccin som egentligen är avsett för djur, fortsätter hon. Hon vågar inte längre gå till sjukhuset.

Dessutom fick även hennes läkare sparken. Alicia Hodgson berättar att denna hade trotsat sjukhusledningens beslut om att lägga in en patient med njurproblem tillsammans med coronapatienter.

– De får sparken som om de vore kriminella fastän de gör det korrekta, anser Alicia Hodgson.

Hon uppsökte en privat klinik för att få sin cancermedicin:

– Men de hade höjt avgiften med nästan det dubbla och medicinen var så dyr att jag inte hade råd att köpa den.

Så nu köper Alicia Hodgson medicin på apoteket och medicinerar sig själv.

Antalet coronapatienter på sjukhusen har minskat de senaste veckorna, enligt Roger Pasquier. Men det handlar inte om färre smittade:

– Folk vågar inte uppsöka sjukhusen, de föredrar att dö hemma. Eller så är de så sjuka när de väl ankommer att de snabbt avlider, förklarar han.

Detta leder till en väldigt hög dödlighet.

Men ingen vet exakt hur många som dör, smittas eller ens testas. Bara regeringen har tillstånd att utföra testerna. Men inga resultat har offentliggjorts av de nästan 30 000 tester som den centralamerikanska banken för ekonomisk integration CABEI donerade i april.

– Vi vet varken var de huvudsakliga smittohärdarna finns, om de drabbade är från städer eller landsorten, om de är gamla eller unga eller om de är män eller kvinnor, säger Roger Pasquier.

Också regeringens uppgifter om coronafall – hittills (30 juli) 3 672 smittade, 116 döda – är tveksamma:

– Alla vet att siffrorna inte stämmer. Bara i min umgängeskrets dör 3 − 5 personer om dagen. Mina kollegor på sjukhusen talar om 20-tal döda på bara en dag, säger Roger Pasquier.

Ett oberoende organ bestående av läkare och vanliga medborgare, El Observatorio Ciudadano, tar fram egen statistisk. Enligt de senaste uppskattningarna (22 juli) är antalet smittade nästan 9 000, och cirka 2 500 personer har dött. I grannlandet El Salvador, vars befolkning är lika stor som Nicaraguas, införde man stränga restriktioner. Där rapporteras det om endast 286 dödsfall.

Roger Pasquier befarar att Nicaraguas verkliga tal är ännu dystrare: folk rapporterar inte om corona av rädsla för repressalier, på grund av okunskap eller kommunikationsbrist.

Allt detta är tecken på att Nicaragua har ett mycket bristfälligt hälsosystem, något som regeringen gör allt för att dölja, enligt Roger Pasquier.

Tvärtemot stoltserar regeringen med att Nicaragua har ”världens bästa hälsosystem”. Men, som Roger Pasquier säger: ”Folket må vara fattigt, men det låter sig inte luras”.

Samtidigt jämför regeringen sin strategi med Sveriges: Man försöker uppnå flockimmunitet samtidigt som ekonomin ska rulla på, skriver regeringen i sin så kallade ”vita bok ” om coronaviruset.

Sedan upproret i april 2018 har förtrycket mot nicaraguanerna ökat.

Sedan upproret i april 2018 har förtrycket mot nicaraguanerna ökat. Foto: Erika Brenner

Nubia Olivares anser att det är ett gravt fel att försöka uppnå flockimmunitet i Nicaragua:

– Vi har inte samma villkor som Sverige: Vi har en sårbar undernärd och arbetslös befolkning med dåliga boende- och sanitära förhållanden.

Sverige avsätter nästan tio gånger mer på hälsa än Nicaragua och har 5,4 läkare per 1 000 invånare mot Nicaraguas 0,9.

Nicaragua var helt enkelt inte förberett på en pandemi av dessa dimensioner som dessutom har avslöjat hur svagt och sårbart landet egentligen är, enligt Roger Pasquier:

– Förutom en ekonomisk, politisk, social kris har vi nu också en sanitär kris. Den sista är kulmen på grymheterna som denna regering har förorsakat.

Roger Pasquier hänvisar till att Daniel Ortega, som återvaldes till president 2007 efter att ha lett landet 1979-1990 efter sandinisternas seger mot Somozadynastins styre, sedan han åter kom till makten stramat åt tyglarna om landet och bland annat tagit kontrollen över alla statliga institutioner.

I april 2018 utbröt massprotester i stora delar av landet med krav på Daniel Ortegas avgång. Men upproret kvästes brutalt med hundratals döda, tusentals fängslade och över 100 000 i landsflykt som följd. Ekonomin krympte med fem procent. Nu rasar ekonomin ytterligare med den globala recessionen i förbindelse med pandemin.

Roger Pasquier tror att epidemin i Nicaragua kommer att kulminera i slutet av juli och därefter hålla sig på samma nivå tills slutet av året om inte drastiska åtgärder införs. Han tvivlar dock på att detta kommer att ske.

Det tror inte Nubia Olivares heller:

– De satsar på att folk, speciellt de gamla och sjuka, dör. Sjukvård och pension uppfattas inte som en rättighet utan som en börda för staten.

Roger Pasquier håller med:

− Staten ska främja befolkningens hälsa, inte förstöra den, inte skicka folk i döden. Nicaragua bryter mot internationella sanitära regler och de mänskliga rättigheterna, avslutar han.

Erika Brenner
[email protected]

Amnestyrapport: Vårdpersonal straffas i flera länder

Den 13 juli publicerade Amnesty en rapport om erfarenheter hos vårdpersonal runt om i världen under pandemin.

– Det är särskilt oroande att en del regeringar straffar vårdpersonal som uttrycker sin oro över arbetsvillkor som utgör ett hot mot deras liv. I sitt arbete är vårdpersonalen i frontlinjen. De är de första som ser om regeringens politik inte fungerar, och myndigheter som tystar dem kan inte på allvar hävda att de prioriterar folkhälsan. Och då covid-19-pandemin fortsatt härjar runt om i världen uppmanar vi regeringar att börja ta hälsan hos personal i samhällsbärande funktioner på allvar, sade Sanhita Ambast, utredare kring ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter på Amnesty International. 

Läs också

Nicaraguan journalist Gerall Chávez and family receive death threats (Committee to Protect Journalists 28 juli 2020)

Sustained Pressure Against the Ortega Government (Human Rights Watch 27 juli 2020)

Nicaragua: Doctors Fired for Covid-19 Comments (Human Rights Watch 23 juni 2020)

Nicaragua: Open letter to Daniel Ortega, President of Nicaragua, Sent by International Organizations International organizations write to the Nicaraguan government to express concern regarding the lack of protection for health workers in the country, not only regarding their physical and mental health in the workplace, but also to their rights to freedom of expression and not to be unfairly dismissed from their job. (Amnesty International 17 juni 2020)

Americas: States are failing to adequately protect rights of health workers on the frontlines of the COVID-19 pandemic (Amnesty International 19 maj 2020)

Nicaragua: Reckless COVID-19 Response. Calls for Mass Gatherings; No Quarantine or Travel Restrictions (Human Rights Watch 10 april 2020)

Läs mer från Amnesty Press

Coronaviruset: Med livet som insats – när jobbet blir en hälsofara (16 juni 2020 – också i nummer 2/2020)

Honduras och Nicaragua: Centralamerikas nya diktaturer (28 juni 2019)

I Nicaragua kämpar hundratals politiska fångar för sin frihet (30 april 2019)

Repressionen fortsätter i krisens Nicaragua (23 april 2019)

Tillslagen mot journalister fortsätter i Nicaragua (16 januari 2019)

Allt fler flyr från Nicaragua men i Sverige blir det avslag på asylansökningar (20 december 2018)

Nicaraguas regering slår till mot regeringskritiska organisationer (20 december 2018)

”Bara ekonomiska sanktioner hjälper mot krisen i Nicaragua” (19 september 2018)

Ökad fattigdom och repression i krisens Nicaragua (19 september 2018)

Aktivister från Nicaragua vill ha internationellt stöd mot Ortega (1 juni 2018)

Ökade påtryckningar mot medier i Nicaragua – situationen jämförs med Somozadiktaturens år (18 maj 2018)

Hårdare linje mot regeringskritiska medier i Nicaragua (5 april 2017)

Nicaraguas president vinnare i kritiserat val (9 november 2016)

Abortförbudets Nicaragua (17 oktober 2012)

IXCHEN – i solidaritet med kvinnor i Nicaragua (13 december 2012)

Latinamerikanska ledare rasar mot valet den 29 november - ”politisk vandalism” (6 december 2009)

FN kritiserar Nicaraguas abortförbud (1 juni 2009)

reportage | 2020-07-30
Av: Erika Brenner