Amnestys årsrapport: ”Det liknar 1930-talet”

Den 22 februari presenterade Amnesty International sin årsrapport där situationen för mänskliga rättigheter i 159 länder behandlas. I minst 23 länder begicks förra året krigsförbrytelser och 36 länder tvingade asylsökande att återvända till länder där de riskerade allvarliga människorättskränkningar.

artiklar | 2017-02-22
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #1/2017
Turkiet och president Erdoğan får skarp kritik i Amnestys årsrapport. Här grips en demonstrant grips 10 februari utanför universitet i Ankara vid en protest mot massavskedanden och gripanden av akademiker sedan kuppförsöket i Turkiet.

Turkiet och president Erdoğan får skarp kritik i Amnestys årsrapport. Här grips en demonstrant grips 10 februari utanför universitet i Ankara vid en protest mot massavskedanden och gripanden av akademiker sedan kuppförsöket i Turkiet. Foto: Adem Altan/AFP/TT

Den 22 februari presenterar Amnesty sin årsrapport 2016/17. Rapporten, som omfattar 159 länder, är en svidande vidräkning med ledare runt om i världen och en varning om dominoeffekter när allt fler länder väljer att vända ryggen åt åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter.

Amnesty använder inte termen populism men Salil Shetty, Amnesty Internationals generalsekreterare, går till skarp attack mot politiker som Donald Trump (USA), Viktor Orbán (Ungern), Recep Tayyip Erdoğan (Turkiet) och Rodrigo Duterte (Filippinerna) som anklagas för att ”släppa lös en giftig agenda som hetsar och avhumaniserar hela grupper av människor när de görs till syndabockar”.

– Det cyniska och skamlösa användandet av ”vi mot dom” i ett narrativ om skuld, hat och fruktan har under år 2016 fått en global framträdande plats som inte har setts sedan 1930-talet, anser Salil Shetty.

Den hatfulla retoriken från politiska ledare hade under förra året ofta flyktingar som måltavla och i rapporten konstateras att minst 36 länder olagligt tvingade flyktingar att återvända till länder där de är i fara.

Salil Shetty, Amnesty Internationals generalsekreterare, presenterar årsrapporten.

Salil Shetty, Amnesty Internationals generalsekreterare, presenterar årsrapporten. Foto: Amnesty International

Amnesty uppger i rapporten att människor som fredligt stod upp för mänskliga rättigheter mördades i minst 22 länder. Ett exempel var den välkända urfolksledaren Berta Cáceres som mördades i Honduras den 2 mars 2016 utan att någon hittills har ställts inför rätta.

Enligt Amnesty begicks krigsförbrytelser i minst 23 länder under förra året och organisationen angriper återigen FN:s säkerhetsråd för passivitet i samband med kriget i Syrien. Saudiarabien anklagas för övergrepp i flygkriget i Jemen där tusentals civila har dödats och skadats medan Storbritannien och USA fortsätter skicka vapen till Saudiarabien.

Amnesty valde att i år presentera sin årsrapport i Paris. En historisk symbolik då det var 1789 som den franska nationalförsamlingen antog en deklaration om mänskliga rättigheter men också en påminnelse om den skarpa kritik Amnesty har riktat mot undantagstillståndet i dagens Frankrike.

Inför det franska presidentvalet i vår kommer Amnesty övervaka det språkbruk som används i valrörelsen.

Ulf B Andersson

Läs mer om årsrapporten
Årsrapport - mänskliga rättigheter 2016/2017 (Amnesty International 22 februari 2017)

artiklar | 2017-02-22
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #1/2017